Otsikkosivu Sisällys

Ohjelmointi++ - Hakemisto


, ! , " , # , % , & , > , < , * , + , - , . , / , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 8 , ; , = , ? , A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , [ , \ , ^ , _ , { , | , ~


, 1, 2, 3, 4
!
!, 1
looginen not, 1
!=, 1
"
" , 1
#
#define, 1, 2
#endif, 1
#error, 1
#if, 1
#ifdef, 1
#ifndef, 1
#include, 1, 2
%
%, 1, 2
%=, 1
%d, 1
%s, 1
%[], 1
%[^], 1
&
&, 1, 2
&&, 1
looginen and, 1
&, bittitason AND, 1
&=, 1
>
>, 1
>>, kuormittaminen, 1
>>, tiedoston lukeminen, 1
>>,rullaus, 1
>>=, 1
>=, 1
<
<, 1
< >, 1, 2
<<, kuormittaminen, 1
<<, tiedostoon kirjoittaminen, 1
<<,rullaus, 1
<<=, 1
<=, 1
*
*. ks. jokerimerkki
*, 1, 2
tähdätä, 1
*&, 1
*.lib, 1
*.obj, 1
*/, 1
*=, 1
+
++, 1
+=, 1
-
->, 1
--, 1
-=, 1
.
.BAK, 1
.C, 1
.EXE, 1
.h, 1, 2
.LIB, 1
.OBJ, 1
/
/*, 1
/=, 1
0
0, 1
1
1, 1
1- ulotteinen taulukko, 1
10-sormijärjestelmä, 1
2
2- asteen polynomi, 1
2- asteen yhtälö, 1
2- ulotteinen taulukko, 1
2-asteen yhtälö, 1
2-ulotteinen taulukko, 1
3
3- ulotteinen taulukko, 1
3x3 matriisi, 1
4
4- ulotteinen taulukko, 1
8
8086, 1
;
;, 1
=
=, 1, 2, 3
= =, 1
==, 1
?
?. ks. jokerimerkki
A
aakkosjärjestys, 1
acos, 1
ADA, 1, 2
aggregation, 1
aika.cpp, 1
aika.h
olioalk, 1
aikacla.cpp
olioalk, 1
aikacla2.cpp
olioalk, 1
aikacla3.cpp
olioalk, 1
aikacla4.cpp
olioalk, 1
aikacla5.cpp
olioalk, 1
aikacla6.cpp
olioalk, 1
aikacla7.cpp
olioalk, 1
aikacla8.cpp
olioalk, 1
aikacla9.cpp
olioalk, 1
aikaclaA.cpp
olioalk, 1
aikaclaB.cpp
olioalk, 1
aikaclaC.cpp
olioalk, 1
aikaclaD.cpp
olioalk, 1
aikainen sidonta, 1
aikalis2.cpp
c-muut, 1
aikalis4.cpp
olioalk, 1
aikalisa.cpp
c-muut, 1
aikalist.cpp
olioalk, 1
aikatest.cpp
olioalk, 1
ala.c
c-muut, 1
ala.cpp
c-muut, 1
algoritmi, 1, 2, 3
algoritmin kompleksisuus, 1
algoritmin parantaminen, 1
algoritmin tarkentaminen, 1
aliohjelma, 1, 2, 3, 4, 5
alisotk2.cpp
c-muut, 1
alisotku.c
c-muut, 1
alkion poisto, 1
alkuluk2.c
c-silm, 1
alkuluku, 1
alkuluku.c
c-silm, 1
alustus, taulukko, 1
AND, 1, 2, 3
AND, bittitaso, 1
ANSI, 1
ANSI X3.159- 1989, 1
ANSI- C, 1, 2
apinatesti, 1
APL, 1
app, 1
append, 1
argc, 1
argumentit. ks.argv
argv, 1
argv.c
c-taul, 1
ASCII, 1
asin, 1
assembler, 1, 2
assert.h, 1
atan, 1
atan2, 1
atof, 1
auto, 1
automaattinen muuttuja, 1
automaattiset muuttujat, 1
avaaminen, tiedosto, 1
avustus, 1
A_1, 1
A_A, 1
B
bad_alloc, 1
BASIC, 1, 2
BEGIN, 1
binäärihaku, 1
binääritiedosto, 1
bittitason operaattorit, 1
block, 1
boolean expression shortcut, 1
Boolen algebra, 1
Borland Pascal, 1
Borland-C++, 1
BOTTOM-UP, 1, 2
break, 1, 2
break.c
c-silm, 1
break2.cpp
c-silm, 1
bsearch , 1
bubble sort, 1
Budd, Timothy A., 1
C
C, 1, 2
C++, 1, 2, 3
c2cpp.cpp
c-taul, 1
cache, 1
CAD, 1
calloc, 1
case, 1
case- sensitive, 1
catch, 1
cc, 1
ceil, 1
char, 1, 2
child class, 1
cJarjestys , 1
class, 1, 2
close, 1, 2
Console, 1
const, 1, 2, 3
const.cpp
c-alk, 1
constructor, 1
context sensitive help, 1
continue, 1
continue.c
c-silm, 1
copy constructor, 1
cos, 1
cosh, 1
cout, 1, 2
cpp2c.cpp
c-taul, 1
CPU, 1
cStreamPre, 1
ctype.h, 1
D
de Morganin kaava, 1
declaration
esittely, 1
declare, 1
default, 1
default constructor, 1
definition
alustus, 1
delete, 1, 2
delete [], 1
Delphi, 1, 2
destructor, 1
direktiivi, 1
do, 1
do- while, 1
do-while, 1
double, 1, 2, 3
dowhile.cpp
c-silm, 1
dynaaminen muuttuja, 1
dynaaminen muuttuja, koon muuttaminen, 1
dynaaminen muuttuja, vapauttaminen, 1
dynaaminen muuttuja, varaaminen, 1
dynaaminen taulukko, 1
E
ehdollinen kääntäminen, 1
EHDOT, 1
ehto, 1
ehtojen sieventäminen, 1
ehtolause, 1
ehtolauseet, 1
EI_MAHDU, 1
else, 1
encapsulation, 1, 2
endl, 1
enum, 1, 2
eof, 1
erota, 1, 2
erota, funktio, 1
erotaesim.cpp
tiedosto, 1
erotinmerkki, 1
errno.h, 1
error.c
preceden, 1, 2
esiintymä, 1
esikäännös, 1
esikääntäjä, 1
esilisäys, 1
Esimerkki, 1
esiprosessori, 1
etsi pienin, 1
etsiminen, 1, 2
etsiminen, taulukkoon, 1
etsimisalgoritmi, 1
evaluointi, 1
exp, 1
extern, 1, 2
F
f.c
komloh, 1
fabs, 1
false, 1, 2
fgets, 1, 2
find, 1
float, 1, 2
float.h, 1
floor, 1
fmod, 1
for, 1, 2
format, 1, 2, 3, 4
FORTH, 1
Fortran, 1, 2, 3
Fortran 77, 1
free, 1, 2
frexp, 1
friend, 1
funjaoso.c
c-muut, 1
funktio, 1
funktio- osoitin, 1
funktio-olio, 1, 2
funktori, 1
f_lue_jono, 1
G
getline, 1, 2
tiedosto, 1
gets, 1
globaali muuttuja, 1, 2
Globaalit, 1
goto, 1
goto.c
c-silm, 1
graafinen käyttöliittymän, 1
grep, 1
GT, 1
H
hajottaja, 1
haku, 1
haku järjestetystä joukosta, 1
hakuehto, 1, 2, 3
header, 1
header- tiedosto, 1
Hello World, 1
hello.c
c-alk , 1
hello.cpp
c-alk, 1
hello2.c
c-alk, 1
hello2.cpp
c-alk, 1
help.c, 1
hiiri, 1
hopute , 1
HP- UX, 1
hypridikieli, 1, 2
I
idiootti. ks. käyttäjä
if, 1
if, peräkkäiset, 1
if, sisäkkäiset, 1
if-else, 1
ifsij.c
c-silm, 1
ifsij2.c
c-silm, 1
ifstream, 1, 2, 3
ikuinen silmukka, 1
ilmentymä, 1
indeksi, 1, 2
inheritance, 1
inline, 1, 2
inline.cpp
olioalk, 1
inserter, 1
insertion sort, 1
instance
esiintymä, 1
int, 1, 2, 3
INTEGER, 1
integrointi, 1
interface, 1
ios
app, 1
iostream.h, 1
isäluokka, 1
is-a- sääntö, 1
ISO, 1
isoksi, 1
isot ja pienet kirjaimet, 1
iteraattori, 1
J
jälkilisäys, 1
järjestäminen, 1
järjestyksen kääntäminen, 1
JA. ks. AND
jakojäännös, 1
JARJESTYS, 1
Jarjestys_avain_tyyppi, 1
jasen.cpp
lukemine.3, 1
talletus.2, 1
jasenet.cpp
talletus.2, 1
jatkaminen, tiedosto, 1
jokerimerkki, 1, 2
jono, 1
jonolue.cpp
c-taul, 1
jonovaa2.c
c-taul, 1
jonovaar.c
c-taul, 1
jono_alkuisoksi, 1
jono_isoksi, 1
jono_pieneksi, 1
K
kääntäminen, 1
käteismuisti, 1
kävely, 1
käyttäjä. ks. idiootti
käyttäjäystävällinen, 1
käyttöönotto, 1
kaksiulotteinen taulukko, 1
kapselointi, 1
kapselointia, 1
kelmit.dat, 1
kerho, 1
kerho.cpp
runko.1, 1
talletus.2, 1
kerho.h
talletus.2, 1
kerhoets.c, 1
kerhotar.c, 1
kirjastofunktio, 1
kirjoitin, 1
kissaoso.cpp
c-muut, 1
kokonaisluku, 1
kolmiulotteinen taulukko, 1
kombinaatiot, 1
komentorivin parametrit, 1
kommentti, 1, 2
kompleksisuus, 1
konstruktori, 1
koodi, 1
koon muuttaminen, 1
koordinaatisto, 1
koostaminen, 1
koottu lause, 1
kopiointimuodostaja, 1
kopioi_jono, 1
kopioi_kommentit, 1
korttipakka, 1
korvaaminen, 1
kotelointi, 1
kuormittaa, 1, 2
kuormitus, 1, 2
kuplalajittelu, 1
Kutsuu, 1
kuut.c
c-taul, 1
kuutio.c
c-alk , 1
kuutio.cpp
c-alk, 1
kysy_kentta, 1
k_pituudet, 1
L
ladontaohjelma, 1
lajittelu, 1, 2, 3, 4
lajittelu avaimen mukaan, 1
lajstr.cpp
lajittelu, 1
lapsiluokka, 1
laskeva, 1
laske_merkit, 1
late binding, 1
lausekieli, 1, 2, 3
lauseryhmä, 1
lausesulut, 1
ldexp, 1
lf, 1
liita_jono, 1
limits.h, 1
line feed, 1
lineaarinen lista, 1, 2
linkitetty lista, 1
linkittäminen, 1
linkitys, 1
lisämäärittely, 1
lisäys, 1
lisäysoperaattori, ++, 1
lisäysoperaattori, --, 1
lisaa_uusi_jasen, 1, 2
LISP, 1, 2
lista, 1, 2, 3
locale.h, 1
log, 1
log10, 1
lohko, 1
lokaali muuttuja, 1
lokaali.c
c-muut, 1
lokaalit muuttujat, 1
lomake, 1
long, 1, 2
looginen lause, 1
loogiset operaatiot, 1
loppuvälilyönti, 1
luerek.cpp
tiedosto, 1
lueteltu tyyppi, 1
luetrek.cpp
tiedosto, 1
luetuote.cpp
tiedosto, 1
lue_jono, 1
lue_jono_oletus, 1
lue_kokluku_oletus, 1
lue_tiedosto, 1
lukeminen, 1, 2
luokan esiintymä, 1
luokka, 1
luvuksi, funktio, 1
M
main, 1, 2
main menu, 1
MAKE, 1, 2
makefile, 1, 2
komloh, 1
makro, 1, 2
makro, parametrillinen, 1
makroja.c
c-alk, 1
makrot.c
c-alk, 1
malloc, 1
manipulator, 1
mat2.c
c-taul, 1
mat3.c
c-taul, 1
math.h, 1, 2
matka.cpp
c-muut, 1
matka_a1.c
c-muut, 1
matka_a2.cpp
c-muut, 1
matka_a3.cpp
c-muut, 1
matka_ar.cpp
c-muut, 1
matriisi, 1, 2
matriisi.c
c-taul, 1
memchr, 1
memcmp, 1
memcpy, 1
memmove, 1, 2
memset, 1
menu, 1
menu , 1
menutest.cpp
c-muut, 1
merkit.c
c-taul, 1, 2
merkki, 1
merkkijono, 1, 2, 3
merkkijono, funktion tulos nimessä, 1
merkkijono, lukeminen, 1
merkkijonovirta, 1
message passing, 1
method, 1
metodi, 1
Microsoft, 1
mittakaava, 1, 2, 3
mjonot.c, 1, 2
ali, 1, 2
mjonot.h, 1
ali, 1
mjonotpp.h, 1, 2
ali, 1
MJONOT_H, 1
modf, 1
Modula- 2, 1
Modula-2, 1
monimuotoisuus, 1
moniulotteinen taulukko, 1
moniulotteinen taulukko 1- ulotteisena, 1
moniulotteinen taulukko 1-ulotteisena, 1
moniulotteiset taulukot, 1
MS-DOS, 1, 2
multi paradigm, 1
muodostaja, 1, 2
muuttuja, 1
dynaaminen. ks. dynaaminen muuttuja
muuttujan esittely, 1
muuttujat, 1
Muuttuu, 1
muuttuvakokoinen taulukko, 1
myöhäinen sidonta, 1
M_PI, 1
N
näkyvyysalue, 1
näkyvyysoperaattoria, 1
naytto.cpp
lukemine.3, 1, 2
talletus.2, 1
new, 1, 2
nollaus, 1
NOT, 1, 2, 3
nothrow, 1
nouseva, 1
NUL, 1, 2
NULL, 1, 2
N_S, 1, 2
O
object, 1
ofstream, 1
ohjelmaeditori, 1
ohjelman ajaminen, 1
OLETUS, 1
oletusarvo, 1, 2, 3
oletusmuodostajaksi, 1
oletusparametri, 1, 2
olio, 1, 2, 3
operaattori, 1
operaattorit, 1
operator, 1
operator overloading, 1
operator+=, 1
oppilas.cpp
olioalk, 1
OR, 1, 2, 3
OR, bittitaso, 1
osaongelma, 1
osittimen osoittama sisältö, *, 1
osoite, 1
osoitin, 1, 2, 3
osoitin, lisääminen, 1
osoitin, merkki, 1
osoitin, taulukon alku, 1
osoitintaulukko, 1
osoitteen välittäminen, 1
ososij.c
c-muut, 1
ostream, 1
output stream, 1
overload, 1
overloading, 1
overriding, 1
P
pääohjelma, 1
päätöstaulu, 1
päävalikko, 1, 2
päivämäärät, 1
pätkiminen, 1
pöytätesti, 1, 2, 3
p2_2.cpp
c-silm, 1
p2_2l.cpp
c-silm, 1
p2_2n.cpp
c-silm, 1
p2_2r.cpp
c-silm, 1
paamenu.cpp
c-muut, 1
paamenu2.cpp
c-muut, 1
paamenu3.cpp
c-muut, 1
paista, 1
palanen, 1, 2
parametri, 1, 2, 3
parametri, komentorivi, 1
parametri, useita, 1
parametrillinen makro, 1
parent class, 1
Pascal, 1, 2, 3, 4, 5
perään kirjoittaminen, tiedosto, 1
peräkkäishaku, 1, 2
perintä, 1
perintää, 1
permutaatio, 1
pieneksi, 1
pienin, 1
pino, 1
pituus, 1
plusplus.c
c-silm, 1
pointer, 1
poista, 1
poista_, 1
poisto, 1, 2, 3
polymorfismi, 1, 2
polymorphism, 1
postimak.c
c-silm, 1
postimaksu, 1
pow, 1
pre-prosessor, 1
precedence, 1
printf, 1, 2, 3, 4
printf.c
preceden, 1
projekti, 1, 2
proto, 1
prototyyppi, 1
puhelinluettelo, 1
puolipiste, 1
puolitushaku, 1
puu, 1
Pvm, 1
pvm.c, 1
pvm.h, 1
pvmjono.c
param, 1
Q
QuickSort, 1, 2
R
rajapinta, 1
rajoit.cpp
operator , 1
rajoit2.cpp
operator , 1
rakentaja, 1
rand, 1
read-only, 1
realloc, 1
reference, 1
references, 1
referenssimuuttuja, 1
register, 1
rekisteröinti, 1
rekisteri, 1
relaatiotietokantamalli, 1
repeat, 1
reserwed word, 1
return, 1, 2, 3
rivilista, 1
rivinvaihto, 1, 2
rivitalo, 1
rivityyppi, 1
rullaus, 1
ruutupaperi, 1
S
s, syöttömuuttuja, 1
saantimetodi, 1, 2
sanakirja, 1
sanan_etsiminen. ks.grep
sarakelista, 1
Savo, 1
scanf, 1, 2, 3
scope, 1
sekarakenne, 1, 2
selailu, 1
selection sort, 1
setjmp.h, 1
shift, 1
short, 1, 2
sidontajärjestys, 1
signal.h, 1
signed, 1
sijoitus, 1
sijoitus on lauseke, 1
sijoitus osoitinmuuttujalle, 1
sijoitusoperaattori, %=, 1
sijoitusoperaattori, &=, 1
sijoitusoperaattori, >>=, 1
sijoitusoperaattori, <<=, 1
sijoitusoperaattori, *=, 1
sijoitusoperaattori, +=, 1
sijoitusoperaattori, -=, 1
sijoitusoperaattori, /=, 1
sijoitusoperaattori, =, 1
sijoitusoperaattori, ^=, 1
sijoitusoperaattori, |=, 1
silmukat, 1
sin, 1, 2
sinh, 1
sisältöriippuva avustus, 1
sitomisjärjestys, 1
sizeof, 1, 2
sormi, 1
sort, 1
sovelluskehitin, 1
sqrt, 1
sscanf, 1, 2
stable_sort, 1
standardikirjasto, 1, 2
static, 1, 2
stdarg.h, 1
stddef.h, 1
stdin, 1
stdio, 1
stdio.h, 1
stdlib.h, 1
stdout, 1
STL, 1, 2
strcat, 1, 2
strchr, 1
strcmp, 1, 2
strcoll, 1
strcpy, 1, 2, 3, 4
strcpy.c
c-taul, 1
strcspn, 1
StreamPr.h
ali, 1
strerror, 1
string
npos, 1
luokka, 1
string.h, 1, 2, 3
stringstream, 1
strlen, 1, 2, 3, 4
strncat, 1, 2
strncmp, 1
strncpy, 1, 2
Stroustrup Bjarne, 1
strpbrk, 1
strptr.c
c-taul, 1
strrchr, 1
strspn, 1
strstr, 1
strtest.cpp
/kurssit/cpp/ali/, 1
strtok, 1
strxfrm, 1
subclass, 1
sulautettu järjestelmä, 1
sulkeminen, 1
suora haku, 1
suoritusjärjestys, 1
superclass, 1
switch, 1
switch, break, 1
switch, case, 1
switch, default, 1
switch.c
c-silm, 1
Syöttö, 1
syntaksivirhe, 1
SYOTTO_OK, 1
syrjäyttäminen, 1
T
tähdätä, 1
*, 1
t, tulosmuuttuja, 1
tabulointi, 1
TAI. ks. OR
talletus, 1
tan, 1
tanh, 1
tapahtumaohjattu järjestelmä, 1
tarkistusaliohjelmat, 1
taulukko, 1
taulukko, alustaminen, 1
taulukko, alustus, 1
taulukko, dynaaminen, 1
taulukko, moniulotteinen, 1
taulukko, moniulotteinen 1-ulotteisena, 1
taulukko, muuttuvankokoinen, 1
taulukko, nollaus, 1
taulukko, osoittimista, 1
taulukko, taulukoista, 1
taulukkolaskenta, 1, 2, 3
taulukot, 1
taul_d.c
dyna, 1
taul_d.cpp
dyna, 1
taul_s.c
dyna , 1
tee_avain, 1
tee_jono, 1
Tekijä, 1
tekstieditori, 1
tekstinkäsittely, 1, 2
tekstitiedosto, 1, 2, 3
template, 1
testipääohjelma, 1
TeX, 1
this, 1
tiedosto, 1, 2
tiedosto, avaaminen, 1
tiedosto, binääri, 1
tiedosto, jatkaminen, 1
tiedosto, lukeminen, 1
tiedosto, rivillä monta kenttää, 1
tiedosto, sulkeminen, 1
tiedosto, teksti, 1
tiedoston jatkaminen, 1
TIEDOSTO_LOPPU, 1
Tied_kaG.cpp
tiedosto, 1
tietokanta, 1, 2
tietokantaohjelma, 1
tietokantaohjelmisto, 1
tietorakenne, 1
tietovirta parametrina, 1
tietue osoitteen avulla, 1
time.h, 1
token, 1
TOP-DOWN, 1, 2
totuustaulu, 1, 2
true, 1, 2
try, 1
tulkki, 1
Tulostus, 1
tulostusjärjestys, 1
tulostusoperaattori, 1
tulostusvirta, 1
tuotteet.dat
tiedosto, 1
Turbo Pascal, 1
Turbo-C, 1, 2, 3
tyhjä, 1
tyhjä merkkijono, 1, 2, 3
typedef, 1
t_mjonot.c, 1
komloh, 1
U
uiminen, 1
union, 1
union.c
c-taul, 1
UNIT, 1
UNIX, 1, 2
unkarilainen nimeäminen, 1
unsigned, 1, 2
uudelleenmääritys, 1
V
välilyönti, 1
välitön ali/yliluokka, 1
vaihda, 1
vaihtoehtojen lukumäärä, 1
vakio, 1, 2
vakioarvo, 1
vakiojono, 1
valikko, 1
VALIMERKIT, 1, 2
valinsum.c
c-silm, 1
valintalause, 1
valmisohjelma, 1
vapauttaminen, 1
VAR, 1
varaaminen, 1
varatut sanat, 1, 2
vector, 1
vector.cpp
dyna, 1
vektori, 1, 2
VERSIO, 1
vertailu, 1
vertailuoperaattori, 1
Vertailu_oper_tyyppi, 1
Vertailu_tyyppi, 1
viesti, 1
viitemuuttuja, 1, 2
VIRHE_SYOTOSSA, 1
Visual Basic, 1, 2
Visual-C, 1
void, 1, 2, 3
volatile, 1
vuokaavio, 1
W
while, 1
white space, 1
wildmat, 1, 2
X
x y, 1
XOR, 1
XOR, bititaso, 1
Y
ylläpito, 1
ystäväfunktio, 1
[
[]
delete, 1
\
\0, 1
\a, 1, 2
\n, 1
\x, 1
^
^
looginen xor, 1
^,bittitason XOR, 1
^=, 1
_
__TURBOC__, 1
{
{, 1
{ }, 1, 2
|
|, bittitason OR, 1
|=, 1
||, 1
looginen or, 1
~
~,bittitason NOT, 1

Otsikkosivu Sisällys