Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys

16.8.1 vector-luokka

Seuraavassa on taul_d.cpp:tä vastaava esimerkki toteutettu STL:n geneerisen vector-luokan avulla. Geneerisyys tarkoittaa sitä, että voidaan valita minkä "luokan olioita" vektori tallettaa.

dyna\vector.cpp - vector-luokka

	// Malli vector-luokan käytöstä /vl-01
	#include <iostream>
	#include <iomanip>
	#include <vector>
	using namespace std;
	
	typedef vector<int> cTaulukko;
	
	void tulosta(ostream &os, const cTaulukko &luvut)
	{
	  cTaulukko::const_iterator p;
	  for (p=luvut.begin(); p<luvut.end(); ++p)
	    os << setw(5) << *p;
	  os << endl;
	}
	
	int main(void)
	{
	  cTaulukko luvut;
	  luvut.push_back(0); luvut.push_back(2);
	  tulosta(cout,luvut);
	  return 0;
	}


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys