Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys

8. C++- kielen muuttujista ja aliohjelmista

Mitä tässä luvussa käsitellään?

* muuttujat

* malliohjelma jossa tarvitaan välttämättä muuttujia

* osoiteoperaattori, &

* osoitin muuttujat ja epäsuora osoitus, *

* aliohjelmat, eli funktiot

* erilaiset aliohjelmien kutsumekanismit

* referenssimuuttujat eli viitemuuttujat, &

Syntaksi:

	Seuraavassa muut = muuttujan nimi, koostuu A-Z,a-z,0-9,_, ei ala 0-9
	muut.esittely:  tyyppi muut = alkuarvo;      // 0-1 x =alkuarvo
	sijoitus:     muut = lauseke;
	lukeminen, C:   scanf(format, osoite, osoite, ...) // 0-n x osoite
	lukeminen, C++  cin >> olio >> olio;        // 1-n x olio
	aliohj.esittely: tyyppi aliohj_nimi(tyypi muut, tyyppi muut); // 0-n x muut
	aliohj.kutsu   muut = aliohj_nimi(arvo, arvo);  // 0-1 x muut=, 0-n x arvo
	muut.osoite:   &muut
	osoitinmuut.esit: tyyppi *pMuut_nimi
	epäsuora osoitus: *osoite
	viitemuut.esit.  tyyppi &rMuut_nimi

Jatkossa puhumme C- kielestä kun tarkoitamme ominaisuuksia, jotka ovat sekä varsinaisessa C-kielessä että C++- kielessä. Jos puhumme C++- kielen ominaisuuksista, tarkoitamme ominaisuuksia joita ei ole C- kielessä. Aloittelevan lukijan kannalta tällä jaottelulla ei niinkään ole merkitystä. Merkitystä on ainoastaan silloin, jos joutuu kirjoittamaan ohjelmaa, jonka on mentävä läpi puhtaasta C- kääntäjästä. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi sulautettuja järjestelmiä ohjelmoitaessa (=järjestelmät joissa tietokone on "näkymättömässä" osassa, kodinelektroniikka, "kännykät", ohjauslaitteet). Näihin ei vielä aina ole saatavilla C++- kääntäjää.


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys