Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys

5. Algoritmeissa tarvittavia rakenteita

Mitä tässä luvussa käsitellään?

* silmukat ja valintalauseet

* totuustaulut

* pöytätesti

* muuttujat

* taulukot

* osoittimet

Vaikka jatkossa keskitymmekin oliopohjaiseen ohjelmointiin, tarvitaan yksittäisen olion metodin toteutuksessa algoritmeja. Riippumatta käytettävästä ohjelmointikielestä, tarvitaan algoritmeissa aina tiettyjä samantyyppisiä rakenteita.

Käsittelemme seuraavassa tyypilliset rakenteet nopeasti lävitse. Tarvitsisimme asioille enemmänkin aikaa, mutta otamme asiat tarkemmin esille käyttämämme ohjelmointikielen opiskelun yhteydessä. Lukijan on kuitenkin asioita tarkennettaessa syytä muistaa, ettei rakenteet ole mitenkään sidottu ohjelmointikieleen. Vaikka ne näyttäisivät kielestä täysin puuttuvankin (esim. assembler), voidaan ne kuitenkin lähes aina toteuttaa.


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys