Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys

9.2 Tietueet, välivaihe kohti olioita

Jo pitkään ovat ohjelmointikielet tarjonneet erään apuvälineen tietojen yhdistämiseen: tietueet. Kasataan asiaan liittyvät muuttujat yhteen "joukkoon" ja annetaan tälle "joukolle" uusi nimi, meidän esimerkissämme vaikkapa unkarilaisella nimeämisellä tAika - aika tyyppi:

olioalk\aikalist.cpp - yhteiset asiat samaan tietueeseen

	#include <iostream.h>
	#include <iomanip.h>
	
	struct tAika {
	 int h,m;
	};
	
	void lisaa(tAika &rAika, int lisa_min)
	{
	 int yht_min = rAika.h * 60 + rAika.m + lisa_min;
	 rAika.h = yht_min / 60;
	 rAika.m = yht_min % 60;
	}
	
	void tulosta(tAika Aika)
	{ // Muotoilu jotta 15:04 tulostuisi oikein eikä 15:4
	 cout << setfill('0') << setw(2) << Aika.h << ":" << setw(2) << Aika.m << endl;
	}
	
	int main(void)
	{
	 tAika a1={12,15}, a2={13,16}, a3={14,25};
	 lisaa(a1,55);  tulosta(a1);
	 lisaa(a2,27);  tulosta(a2);
	 lisaa(a3,39);  tulosta(a3);
	 return 0;
	}


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys