MATS110 Mitta- ja integraaliteoria (osat 1 ja 2) , syksy 2011

Ajankohtaista

Loppuosan koe ja koko kurssin tentti on korjattu. Arvosanarajat 15=1, 18=2, 21=3, 24=4, 28=5. Alkuosan suorittajille arvosanarajat samat kuin edellisessä alkuosan kokeessa.

Lopun hyvityspisterajat 25=7, 22=6, 19=5, 16=4, 14=3, 11=2, 8=1.

Ti 13.12 on mahdollista suorittaa kurssin alkuosa, loppuosa tai koko kurssi.

28.11 alkavalla viikolla on vielä laskarit mutta ei luentoja.

Alkuosan koe on korjattu. Arvosanarajat 14=1, 18=2, 21=3, 24=4, 28=5.

Alun hyvityspisterajat 51=7, 45=6, 39=5, 34=4, 28=3, 22=2, 17=1.

Kooste alkuosan keskeisestä sisällöstä löytyy täältä.

"Salakirjastosta" MaD382 löytyy ratkaisuhahmotelmia harjoitustehtäviin.

Ensimmäinen luento to 8.9. klo 10-12 salissa MaD 302. Ensimmäiset harjoitukset pe 16.9.

Opetus

Luennot to ja pe 10-12 salissa MaD302 alkaen 8.9. Vaihtoehtoiset harjoitusryhmät pe 8-10 luokassa MaD381 ja pe 12-14 luokassa MaD245 alkaen 16.9.

Kurssin luennoi ja harjoitukset pitää Mikko Parviainen, mikko.j.parviainen@jyu.fi, MaD306

Kurssilla toimii myös laskuryhmä, jossa voi laskea ohjastusti harjoitustehtäviä. Laskuryhmä kokoontuu to klo 14-16 luokassa MaD380 alkaen to 15.9. Ryhmää pitää Hannes Luiro.

Luennot

Kurssin suorittaminen

Kurssissa on kaksi osaa: osa 1 (Koodi MATS111, 6op, ensimmäiset 30 h, luvut 1-9, joissa käsitellään lähinnä Lebesguen mittaan perustuvaa teoriaa) ja osa 2 (Koodi MATS112, 3 op, kurssin loppuosa, yleisempää mittateoriaa). Koko kurssin voi suorittaa joko kertakokeella tai suorittamalla osat 1 ja 2 erikseen.

Harjoituksista saa lisäpisteitä loppukokeeseen 0-7p seuraavasti
30% tehtävistä -> 1 pistettä
....
90% tehtävistä -> 7 pistettä

Tenttipäivät

9.11. (osa I) ja 13.12 (molemmat osat).

Sisältö

Kurssin alkuosa MATS111:(30 h/6 op)

Kurssin alkuosassa tutustutaan Euklidisessa avaruudessa muun muassa Lebesguen ulkomittaan, mitallisiin joukkoihin ja funktioihin, Lebesguen integraaliin, konvergenssilauseisiin, Fubinin lauseeseen ja absoluuttisesti jatkuviin funktioihin.

Kurssin loppuosa MATS112: (+ 20h/ 3 op )

Jälkimmäisessä osassa yleistetään ensimmäisen osan asioita yleisiin mitta-avaruuksiin. Lisäksi tutustutaan lyhyesti L^p-avaruuksiin ja Hausdorffin mittaan.

Harjoitukset

1. harjoitus
2. harjoitus
3. harjoitus
4. harjoitus
5. harjoitus
6. harjoitus
7. harjoitus
8. harjoitus
9. harjoitus
10. harjoitus
11. harjoitus
12. harjoitus

Materiaali

Kurssi seuraa pääasiassa Tero Kilpeläisen luentomonistetta. Lisälukemisena voi käyttää Jones: Lebesgue integration on Euclidean spaces.