Alkuun
Till början
To main page
 

Kiljuhanhikeskustelu

Fjällgåsdebatten

The LWfG dispute

 
 
 
 
Tälle sivulle on koottu alkuperäisiä päätöksiä, tutkimuksia ja näkemyksiä kiljuhanhen suojelusta. Dokumentit ovat aikajärjestyksessä, siis uusin ylimpänä.
 
Här hittar du ett urval originalbeslut, vetenskapliga rön och argument gällande fjällgåsens framtid i Norden. Dokumenten listas i omvänd kronologisk ordning,: den nyaste överst.
 
This page contains a collection of original decisions, research and opinions on the Lesser White-fronted Goose. The documents are listed in inverse chronology: beginning with the newest.


<kahanpaa@maths.jyu.fi>, under construction; updated Jun 2007.