Edellinen sivu
Back
 
 
Robert C. Lacy
Population Geneticist/Conservation Biologist
Chair
IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group

 

Lesser White-fronted Goose genetics - Apr. 2007

(Kiljuhanhen genetiikkaa; Suomennos on alla)

 

Lesser White-fronted Goose genetics
Mo, 02. Apr 2007
Bob Lacy < rlacy@ix.netcom.com>
Dear Dr. Mooij,

I apologize for my inability to respond more quickly to your inquiries. I have been traveling among several international, and am now home again for just a few days before I depart again. I did just read through the various documents that you have forwarded.

Unfortunately, I don't have sufficient data nor time to provide a formal scientific review of the recent genetic findings. However, it does seem that the work of Dr. Wink indicates that:

It would seem to me that a good source of birds for reintroductions could therefore be the German population (after removal of the few identifiable hybrids) together with a captive population that could be established from newly captured Russian birds. As I mentioned in my prior review, the lack of evidence for a clear or strong genetic separation of eastern and western LWFG leads me to believe that the risk of mixing birds between parts of the range is much less than the risk of continued demographic decline and likely ensuing genetic decay and inbreeding. The CMS SC, however, appears much more concerned about the possibility of the (as yet undemonstrated) risk of mixing geographic populations and possibly establishing new migratory routes.

The genetic overlap among populations of LWFG, and the presence of both mtDNA types in each part of the range, make it seem very unlikely that the geographic populations could have been isolated sufficiently to allow significant divergence to develop. However, it is hard (maybe impossible?) to ever prove with 100% certainty that no ecological or genetic problems could arise from mixing existing geographic populations. (This is true of all conservation programs, not just the LWFG.) Even so, it is perhapssurprising that the CMS SC would propose to re-examine the issues in 5 years. I would hope that data could be considered when it becomes available (as even the CMS SC says that the previous studies are not sufficient to provide definitive answers); I would hope that actions such as establishing and maintaining well managed captive populations are not postponed for 5 years; and I hope that the wild populations are monitored closely so that more urgent action can be taken if the decline continues or even worsens.

Overall, I hope that the reluctance of the CMS SC to undertake "radical action" does not result in decline to the point of irreversibility!

Given the concern of the CMS SC about any possible negative effects of genetic mixing, I suspect that they won't be swayed until evidence of the kind produced by Dr. Wink is formally reviewed and published in an accepted journal, and maybe even that won't sufficiently reassure them that the birds are genetically suitable for release.

Best regards,

Bob

Robert C. Lacy
rlacy@ix.netcom.com
www.vortex9.org
Population Geneticist/Conservation Biologist
Chicago Zoological Society
Brookfield, IL 60513 USA
www.brookfieldzoo.org
Chair
IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group
12101 Johnny Cake Ridge Road
Apple Valley, MN 55124
www.cbsg.org
Committee on Evolutionary Biology
University of Chicago
Chicago, IL 60637
 
 

Kiljuhanhen genetiikka

02. Apr 2007
Bob Lacy < rlacy@ix.netcom.com>
 
Hyvä Dr. Mooij,

 

Olen pahoillani, että en voinut vastata kysymyksiisi pikemmin. Olen ollut matkustamassa useissa kansainvälisissä ja olen nyt vain käymässä kotona ennenkuin lähden taas.

Olen lukenut edelleenlähettämäsi dokumentit. Valitettavasti minulla ei ole riittävää aineistoa eikä aikaa kirjoittaakseni muodollista tieteellistä vertaisarviointia uusista geneettisistä löydöistä. Mutta näyttää siltä, että prof Winkin työstä seuraa, että:

Minusta tuntuu, että Saksan kanta on hyvä lähde istutuspopulaatiolle (kunhan poistetaan ne pari havaittua risteymää), johon olisi hyvä yhdistää uusien Venäjältä pyydystettyjen lintujen jälkeläisiä. Kuten mainitsin aikaisemmassa arviossani, ei ole todisteita itäisen ja läntisen kiljuhanhikannan selvästä geneettisestä erottautumisesta, ja siksi uskon, että eri alueilta tulevien lintujen sekoittuminen on paljon vähemmän haitallista kuin jatkuva demografisen huonontuminen ja sisäsiittoisuuden riski. (vahvennus suomentajan)

Kuitenkin CMS:n tieteellinen komitea näyttää kantavan paljon enemmän huolta tähän asti todistamattomista) osapopulaatioiden sekoittamisen riskeistä ja mahdollisten uusien muuttoreittien synnyttämisestä.

Kiljuhanhen osakantojen geneettinen päällekkäisyys (genetic overlap: niillä on yhteisiä lintuja. suom huom) ja molempien mtDNA tyyppien esiintyminen lajin esiintymisalueen molemmissa osissa tekee erittäin epätodennäköiseksi että osakannat olisivat olleet maantieteellisesti siinä määrin eristyksissä, että olisi voinut kehittyä merkittävää erilaistumista. Mutta on vaikeaa (ehkä mahdotonta?) koskaan todistaa 100 % varmuudella, ettei mitään ekologista tai geneettistä ongelmaa voisi syntyä olemassaolevien geneettisten populaatioiden sekoittamisesta. (Tämähän pätee kaikille suojeluohjelmille, ei pelkästään kiljuhanhille.) Siitä huolimatta on ehkä yllättävää, että CMS:n tieteellinen komitea tahtoisi ehdottaa asiaanpalaamista 5 vuoden kuluttua. Minä toivoisin, että data huomioidaan silloin, kun se on saatavissa. (Etenkin, kun myös CMS SC sanoo, etteivät aikaisemmat tutkimukset riittäneet antamaan lopullisia vastauksia.); Minä toivoisin, että sellaisia toimia kuin hyvin hoidettujen tarhakantojen perustaminen ja ylläpito ei viivytetä viidellä vuodella ja toivon, että villejä kantoja seurataan tarkasti niin, että kiireellisiin toimiin voidaan ryhtyä heti, jos väheneminen jatkuu tai jopa pahenee.

Kaiken kaikkiaan toivon, ettei CMS SC:n haluttomuus ryhtyä "radikaaleihin toimiin" johda tilanteseen, joissa niitä ei enää voida tehdä!

Kun otan huomioon CMS SC:n huolestuneisuuden mistä tahansa geneettisen sekoittumisen kielteisten seurausten mahdollisuudesta epäilen, että he eivät muuta mieltään ennenkuin Dr.Winkin tuottaman kaltainen todistusaineisto on muodollisesti arvioitu ja julkaistu hyväksytyssä tieteellisessä aikakauslehdessä, ja voi olla, että ei edes se saa heitä vakuuttumaan, että linnut sopivat istutettaviksi.

 

Robert C. Lacy
rlacy@ix.netcom.com
www.vortex9.org
Population Geneticist/Conservation Biologist
Chicago Zoological Society
Brookfield, IL 60513 USA
www.brookfieldzoo.org
Chair
IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group
12101 Johnny Cake Ridge Road
Apple Valley, MN 55124
www.cbsg.org
Committee on Evolutionary Biology
University of Chicago
Chicago, IL 60637