Vanhoja kursseja:

Kevät 2018:
MATS101 Opettajalinjan erikoiskurssi (K1)
MATA128 Euklidinen tasogeometria (K2)
Luentomoniste: MATA128_luennot_2018.pdf

Syksy 2017:
MATS111 Mitta- ja integraaliteoria 1 (S1)
MATS112 Mitta- ja integraaliteoria 2 (S2)


Kevät 2017:
MATA173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 (K1)
MATA910 LuK-seminaari (K1-2)

Syksy 2016:
MATA230 Geometria (S1)
MATS140 Matematiikan historia (S2)


Kevät 2016:
MATA116 Derivaatta ja integraali A (K1)
MATA117 Derivaatta ja integraali B (K2)

Syksy 2015:
MATP311 Johdatus reaalifunktioihin (S1)
MATP312 Raja-arvot ja jatkuvuus (S2)


Kevät 2015:
MATS140 Matematiikan historia (K1)
MATA118 Reaalimuuttujan analyysin perusteet (K2)

Syksy 2014:
MATP311 Johdatus reaalifunktioihin (S1)
Koko kurssin luentomuistiinpanot: MATP311_luennot.pdf

MATP312 Raja-arvot ja jatkuvuus (S2)
Koko kurssin luentomuistiinpanot: MATP312_luennot.pdf


Syksy 2013:
Geometria


Kevät 2010:
Euklidinen tasogeometria

Syksy 2009:
Lukualueet
(Valmistelin lukualueiden kurssille yhdessä Jouni Parkkosen kanssa myös luentomonisteen.
Myöhemmin muokkasin monisteen pohjalta pienen kompleksilukuja käsittelevän kirjoituksen.)


Kevät 2009
Euklidinen tasogeometria

Syksy 2008
Joukot ja alkeisfunktiot

Kesä 2008
Geometria


Syksy 2007
Joukot ja alkeisfunktiot


Takaisin