Hyvvee Uutta Vuotta!

Uus vuos tulloo, vanahan voes muistoihi sulloo.
Tuas pittää kallistoo pulloo ja sehä nousoo piäkalloo,
mut ottaaki salloo nii siitä ei nouse halloo.
Tinnaaki pittää valloo mut sillee ettei tuu tulpalloo.
Raketitkii voes laukoo, sillo pittää kattoo kaukoo.

Kippis ja räeskis!