MATP180 Symbolinen laskenta, syksy 2016

If you do not understand Finnish but wish to complete the course, please contact the instructor.

Perustiedot

Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien näiden tehtävien palauttamista viimeistään määräpäivinä:

Aloitustehtävä varmistaa, että kaikki pääsevät liikkeelle ilman teknisiä ongelmia. Neljän viikon jälkeen palautetaan puolikas harjoitustyö. Kurssilaiset lukevat toistensa töitä ja antavat palautetta. Tämän palautteen pohjalta näkee, missä menee muihin nähden, ja saa ehkä eväitä loppupuoliskoa varten.

Pelkkä harjoitustyön palauttaminen ei riitä suoritukseksi, vaan kaikki osat on suoritettava. Jos jokin aikaraja vaikuttaa mahdottomalta työ- tms. syyn takia, ota yhteyttä luennoitsijaan vähintään viikko ennen aikarajaa. Tehtäviä saa palauttaa etukäteenkin.

Luennot ja ohjaukset eivät ole pakollisia. Niissä tarjotaan tukea, mutta mitään läsnäolopakkoa ei ole.

Koskee etenkin lopullista harjoitustyötä: Mikäli palautetuissa tehtävissä pieniä puutteita eikä työtä voida hyväksyä, opiskelija saa pyynnön täydentää työtään. Täydennetyn harjoitustyön lisäksi tulee tällöin suullinen tentti ja mahdollisesti muutama kohdennettu lisätehtävä oppimisen varmistamiseksi. Mikäli palautetun harjoitustyön puutteet ovat valtavia (esim. riittävää määrää tehtäviä ei ole yritettykään tehdä), suoritus hylätään.

Kurssista ei saa numeerista arvosanaa, vaan vain hyväksymismerkinnän.

Palautettavien tehtävien ohjeet

Ohjeet on kerrottu harjoitustehtävien yhteydessä. Harjoitustehtävät ohjeineen löytyvät kurssin tiedostoista. Jokainen harjoitustehtävän palautus sisältää kaksi tiedostoa: pdf:n ja wxm:n. Palautteen antamisesta ohjeistetaan myöhemmin.

Huomaa, että kaikkia tehtäviä ei ole pakko tehdä. Jos vastaan tulee tehtäviä, joihin liittyvä matematiikka on vierasta tai jotka eivät kiinnosta, hyppää yli. Valinnanvaraa riittää. Ongelmatilanteissa ota yhteys opettajiin, mieluiten viikoittaisten harjoitusten yhteydessä.

Tehtävät palautetaan sähköpostilla luennoitsijalle. Ilmoita sähköpostissasi ainakin kurssin koodi (MATP180), oma nimesi sekä palautettava tehtävä.

Materiaalia