Harjoitustyöstä ja vertaisarvioinnista

Hyvän harjoitustyön piirteitä

Näitä asiota edellytetään harjoitustyöltä. Noudattaminen parantaa todennäköisyyttä saada työ hyväksyttyä kerralla. Erityisesti kommentointiin ja selittämiseen on syytä kiinnittää huomiota.

Vertaisarviointiohje

Ohje

Huomautuksia:

Vertaisarviointiesimerkkejä

Katso esimerkkitehtäviä. Niihin on laadittu kaksi esimerkkiratkaisua: kehnompi (wxm) ja parempi (wxm). Niistä on tehty myös esimerkkiarviot: kehnompi ja parempi. (Molemmat arviot ovat siis hyvätasoisia. Toinen vain koskee heikompaa ja toinen vahvempaa suoritusta.)