Lopputyöohjeet

Lopputyöstä on ohjeistettu muuallakin, mutta tässä on kaikki koottuna yhteen paikkaan. Säännöt voivat vaikuttaa ankarilta, mutta ne ovat tavalliset. Kurssin opettajat vain haluavat varmistaa, että säännöt ovat kaikkien tiedossa.

Kaikki vertaisarvioinnin palauttaneet ovat hyvää vauhtia matkalla kohti kurssin suorittamista, vaikka korjattavaa monesta työstä paljon löytyikin.

Tehtävät

Lopputyöhön kuuluvat seuraavat tehtävät:

Kurssin tiedostolistalta löytyy uusi versio harjoitustehtävistä. Mukana on joitain lisävaihtoehtoja. Vanhaakin versiota saa käyttää. Tehtävien numerointia ei ole muutettu.

Tiedostot

Harjoitustyön palautus koostuu yhdestä wxm-tiedostosta sekä yhdestä pdf-tiedostosta. Varmista, että pdf-tiedostossa on mukana palaute.

Anna tiedostojen nimiksi "ht-sukunimi.wxm" ja "ht-sukunimi.pdf", missä on oma sukunimesi mukana.

Aikataulu

Tehtävät täytyy palauttaa viimeistään 18.12. eikä aikarajasta voida joustaa. Myöhästyneet työt hylätään. Jos tarvitset lisäaikaa, pyydä sitä viimeistään 11.12., jotta tarkastaminen käy sujuvasti.

Huomaa, että viikolla 12.–18.12. molemmat opettajat ovat suuren osan ajasta matkoilla eikä opetustilaisuuksia enää ole. Sähköpostilla voi toki pyytää apua, mutta parasta on kysyä kysymyksensä viimeistään viimeisissä harjoituksissa 8.12. suullisesti.

Jos palautat tehtävät aiemmin, on mahdollista saada palautetta aiemmin. Jos tarvitset opintosuorituksen kiireellä jostain syystä, kerro siitä.

Arvostelu

Kurssin arviointiasteikko on hylätty–hyväksytty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että aiemmat suoritukset (lämmittely, puolikas, vertaisarviointi) on tehty ja lopullinen harjoitustyö on tehty hyväksyttävästi. Nämä suoritukset on merkitty Korppiin.

Lopulliselta harjoitustyöltä vaaditaan enemmän kuin puolikkaalta. Katso harjoitustyön vaatimukset alta. Jos et ymmärrä jotain vaatimusta tai olet epävarma sen tulkinnasta, kysy.

Mikäli harjoitustyötä ei hyväksytä, tapahtuu seuraavaa: Saat palautetta työstäsi. Mikäli virheitä on paljon, palaute ei välttämättä kata jokaista yksittäistä virhettä. Saat uuden aikarajan, johon mennessä korjattu työ pitää palauttaa. Sovit ajan suulliseen tenttiin luennoitsijan kanssa. Suullinen tentti täytyy pitää viimeistään helmikuussa. Jos korjattu työ hyväksytään ja suullinen tentti menee läpi, saat suoritusmerkinnän. Jos jompikumpi joudutaan hylkäämään, on opintosuoritus hylätty.

Jos lopullista harjoitustyötä ei palauteta ajoissa, opintosuoritus on hylätty. Aikaa on paljon, joten älä jätä viimeiseen päivään!

Kurssin suorittamisesta myöhemmin voi neuvotella luennoitsijan kanssa. Se tulee kuitenkin olemaan huomattavasti vaikeampaa kuin nyt toisen periodin aikana tehtävä suoritus. On myös mahdollista, ettei uutta mahdollisuutta voida järjestää ennen syksyä 2017.

Vaatimukset

Lopullisen harjoitustyön ei tietenkään tarvitse olla täydellinen. Jos olet epävarma siitä, mikä riittää, kysy.

Toivomukset

Näitä asioita ei vaadita, mutta niiden noudattaminen on toivottavaa.

Saadusta palautteesta

Puolikkaasta harjoitustyöstä tuli palautetta sekä vertaisilta että opettajilta.