Vastapalaute

Tässä on joitain kommentteja tulleeseen palautteeseen sekä harjoitustöistä koottu kuvakokoelma.

Palaute

Olin enimmäkseen samaa mieltä saadun palautteen kanssa: Vertaisarvioinnista oli hyötyä, harjoitustyön ohjeet olivat paikoin sekavat, kurssin sai suorittaa itsenäisesti mutta tukeakin sai… Kaikki ei tietenkään sopinut kaikille; pieni osa piti vertaisarviointia turhana, osalle opetusajat olivat huonot ja muuta pientä.

Muutamat kommentoivat, että kurssi oli liian työläs, mutta ilmoittivat käyttäneensä aikaa kurssiin noin 20 tuntia. Kahden opintopisteen kurssin pitäisi vaatia noin 54 tunnin intensiivinen työpanos (1 op ≈ 27 h). Toki joskus selviää vähemmällä, mutta rankkuudesta valittamisen varaa ei oikeastaan ole jos tuo tuntimäärä ei täyty. Tämä on kuitenkin vain pieni asia kurssin kokonaisuudessa.

Kurssi onnistui kohtuullisen hyvin, ja olen mm. selkeyttänyt tehtäviä ja kirjoittanut muistiin korjattavia asioita. Palaute, hiottu materiaali ja saadut ideat välittyvät seuraavalle luennoitsijalle. Uudistin kurssia aiemmista vuosista paljonkin, ja ensimmäisellä kerralla on aina lastentauteja. Perusrakenne osoittautui toimivaksi, joten toivottavasti siitä pidetään jatkossakin kiinni. Kiitos, että autoitte kehittämään kurssia!

Kuvat

Tehtävissä 88 ja 91 piti piirtää vapaamuotoinen kuva. Tällaisia kuvia syntyi (toivottavasti kaikki tuli mukaan):