Tietokoneen alkeisjatkokurssi3

3. kerta: Tekstinkäsittelyn jatkoa
Tekstinkäsittely ja Word-materiaaleja