saloviita.jpg

Welcome to the home pages of

Timo Saloviita

Professor (Special education)
University of Jyväskylä
Department of Teacher Education
P.O.Box 35
FIN- 40014 Jyväskylä, Finland
Tel: +358 040 805 3373
Fax: +358 14 260 1701
E-mail: timo.saloviita(at)jyu.fi

University of Jyväskylä
Department of Teacher  Education

Building C (Main building), Room 317 (Seminaarinkatu 15)


 
1. DEGREES
4. RESEARCH INTERESTS
INCLUSION - INKLUUSIO
2. EMPLOYMENT
5. SELECTED PUBLICATIONS


3. MEMBERSHIPS
 
Työpöytäni ylälaatikon sisältö 30.9.2011

1. DEGREES
Studies in Psychology, Sociology, Practical philosophy, Education and Statistics 1971 - 1978, University of Turku; Master of  Political Science 1978, University of Turku; Licentiate of Psychology 1987, University of Jyväskylä; Doctor of Psychology 1990, University of Jyväskylä; Docent  (Adjunct) of Special Education 1995, University of Jyväskylä; Docent (Adjunct)  of Applied Psychology 2004, University of Helsinki.

2. EMPLOYMENT
Psychologist, 1980 - 1987, Kymi special care district for people with mental retardation, Kuusankoski; Researcher,  1987 - 1989, Finnish Welfare Association for the Mentally Deficient (now FAMR), Helsinki; Senior assistant, 1989 - 2002, Department of Special Education, University of Jyväskylä; Professor, 2003 - , Department of Teacher Education, University of Jyväskylä.

3. MEMBERSHIPS AND TASKS
Scientific Associations
The Association for Persons with Severe Handicaps,  The Finnish Psychological Society, The Westermarck Society, Finnish Educational Research Association, The Finnish Association of Non-fiction Writers.
Tasks in Journals
Member of the Editorial Board in Developmental Disabilities Bulletin and Behaviour Analysis and Therapy. Consulting Editor of the Scandinavian Journal of Disability Research.  Member of International Reviewers Panel of Medical Science Monitor.  Referee tasks. 
Other
Chair of the Expert Committee for the evaluation of study programs of pedagogy in Estonian universities April, 2004. Member of the evaluation committee April, 2007 and October, 2007.

4. RESEARCH INTERESTS
My research interests have focussed on advancing the full community membership of people with severe intellectual disabilities on three main service domains: schooling (inclusive education), employment (supported employment, project pages) and housing (deinstitutionalization and quality of care). I have also studied families of children with intellectual disabilities from the perspective of stress and coping. Additionally, I am interested in the use of applied behaviour analysis and single-case experimental research in the teaching of  people with severe intellectual disabilities (systematic instruction). In this field I have focussed, among other things, on serious challenging behaviour. I have also done psychometric research and scale development. My doctoral dissertation was about the measurement of adaptive behaviour. My recent interests include the sociology of special education. 

5. SELECTED PUBLICATIONS

5.1 Recent articles (from 2000 onwards) in academic journals
 
1. Saloviita, T., & Tuulkari, M. (2000).Cognitive-Behavioural Treatment Package for Teaching Grooming Skills to a Man with an Intellectual Disability. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 39, 140-147.
2. Saloviita, T. (2000). An inclusive adult education program for students with mild to severe developmental disabilities: experiences from a pilot project in Finland. Developmental Disabilities Bulletin, 28, 27-39.
3. Saloviita, T.  (2000). Improving Institutions: Effects of Small Unit Size on the Quality of Care of People with Severe Intellectual Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research,2 (2), 22-31.
4. Saloviita, T. (2000). The Structure and Correlates of Self-Injurious Behavior in an Institutional Setting. Research in Developmental Disabilities, 21, 501-511.
5. Saloviita, T. (2000). Supported employment as a paradigm shift and a cause of legitimation crisis.Disability & Society, 15, 87 - 98.
6. Saloviita, T., & Pirttimaa, R. (2000). The Arrival of Supported Employment in Finland. International Journal of Rehabilitation Research, 23, 145-147.
7. Saloviita, T., & Åberg, M. (2000). Self-determination  in hospital, community group homes, and apartments.The British Journal of Developmental Disabilities 46, 23-29.
8. Saloviita, T.  (2000). Generalized Effects of Dry Bed Training on Day-Time Incontinence. Behavioral Interventions, 15, 79-81.
9. Saloviita, T, Ruusila, U., & Ruusila, L. (2000). Incidence of Savant Syndrome in Finland. Perceptual and Motor Skills,91, 120-122.
10. Saloviita, T. (2000). Dietary control of rumination: Two case studies.  Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 28, 176 - 180.
11. Saloviita, T., & Lehtinen, U. (2001). Paraprofessional Staff Teaching Adults with Mental Retardation. Education and Training in Mental Retardation, 36, 103-106.
12. Saloviita, T. (2002). Behavioural treatment of improper eating by an institutionalised woman with profound intellectual disability - description of a successful intervention.Journal of Intellectual & Developmental Disability, 27, 15-20 .
13. Saloviita,T. (2002). Challenging behaviour, and staff responses to it, in various residential environments in Finland. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 27, 21-30.
14. Saloviita, T. (2002).  Dry Bed Training method in the elimination of bed-wetting in two adults with autism and severe mental retardation. Cognitive Behaviour Therapy, 31, 135-140.
15.
Saloviita, T.  (2002). The closure of Nastola care home: a longitudinal study on deinstitutionalisation. Scandinavian Journal of Disability Research, 4, 138 -155.
16. Pirttimaa, R. & Saloviita,T. (2002). Supported employment in Finland six years following its introduction. Journal of Vocational Rehabilitation, 17, 301-307.
17.
Saloviita, T. , Itälinna, M. & Leinonen, E. (2003). Explaining the parental stress of fathers and mothers caring for a child with an intellectual disability: a Double ABCX Model. Journal of Intellectual Disability Research, 47, 300-312.
18. Saloviita, T. & Sariola, H. (2003). Authorship in facilitated communication: A re-analysis of a case of assumed representative authentic writing. Mental Retardation, 41, 374-379.
19.
Saloviita, T. & Pennanen, M. 2004). Behavioral treatment of thumb sucking of a boy with fragile X syndrome in the classroom. Developmental Disabilities Bulletin, 31, 1-10.
20.
Pirttimaa, R. & Saloviita, T. (2004). A survey of staff opinions on basic values of supported employment. Journal of Vocational Rehabilitation, 21, 95-101.
21.

Saloviita, T. (2006). Erityiskasvatus ja inkluusio. Kasvatus, 37, (4),  326-342

22.

Saloviita, T., Pirttimaa, R. (2007). Supported employment in Finland: A follow-up. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 4, 229-234.

23.

Pirttimaa, R. & Saloviita, T (2009). Transitional employment and its effects in Finland. Psychiatric Rehabilitation Journal, 32, 231-234.

.24. .Saloviita, T. (2009). Inclusive education in Finland: a thwarted development. Zeitschrift für Inklusion. Nr.1 (electronic publication: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view/18/29
25.

 Saloviita, T. & Takala, M. (2010). Frequency of co-teaching in different teacher categories. European Journal of Special Needs Education, 25, 389-396.

.  

5.2 Recent chapters in edited books
 
1. 
Saloviita, T. (1996). Immediate psychological effects of deinstitutionalization. In: J. Mansell & K. Ericsson (Eds.) Deinstitutionalization and Community Living: Intellectual disability services in Britain, Scandinavia and the USA. (pp. 137-148) London: Chapman & Hall.
2. Saloviita, T.  (1998). Erityisopetus kouluorganisaation patologiana. In: T. Ladonlahti, A. Naukkarinen & S. Vehmas (Eds.). Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. (pp. 162-181).  Juva: Atena.
3.
 
Saloviita, T. (2000). Vaikeavammainen henkilö työelämässä - tuetun työllistymisen vaihtoehto. In: M. Peltonen & H. Puupponen (Eds.). Erilaisuus työelämän voimavarana. Vammaisuus ja työmarkkinat - kokemuksia, näkemyksiä ja mahdollisuuksia. (pp. 97 - 103). Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
4. Saloviita, T. (2001). Erityisopetuksen virallisen legitimaatiotarinan kehitysvaiheita. In: P. Murto, A. Naukkarinen, & T. Saloviita (Eds.). Inkluusion haaste koululle. Oikeus yhdessä oppimiseen.(pp. 139-166) Jyväskylä: PS-Kustannus.
5.
 
Saloviita, T. (2002). Erityinen absoluuttisena käsitteenä. Erityispedagogiikan lähtökohtien sosiologista tarkastelua. Teoksessa: M. Kuorelahti & T. Saloviita (toim.). Erityiskasvatus ja integraatio. Juhlakirja: Prof. Sakari Moberg 60 v. (s. 75 -105) Research Reports 74. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitos.
6. Saloviita, T. (2005).  Erityisopetus opettajankoulutuksen sisältöalueena. Teoksessa R. Jakku-Sihvonen (toim.) Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. (s. 339-351) Jyväskylä: PS-Kustannus.
7. Saloviita, T. (2005). Paradigms of disability services in Finland.  In: A. Gustavsson, J. Sandvin, Rannveig Traustadóttir (Eds.). Resistance, reflection and change. (p. 47-57)  Lund: Studentlitteratur.
8 Saloviita, T. (2006). Erityisopetuksen oikeuttaminen ja vammaishuollon mallit. Teoksessa A. Teittinen (toim.). Vammaisuuden tutkimus. Helsinki: Yliopistopaino.

5.3 Recent articles in professional journals
 
1. Saloviita, T. (1993). Maailmalla tutkittua: täysi integraatio. Tukiviesti 23, (1-2), 34-35.
 2.

Saloviita, T. (1998). Klockan klämtar för diagnosen "utvecklingsstörning". Läka och lära 33 (3), 6-8.

 3.

Saloviita, T. (1999). Kehitysvammalaitosten tulevaisuus. Sosiaaliturva 87 (21), 31.

 4. Saloviita, T. (2000). Integrationstips nr 12. Läka och Lära 35 (3), 9.
 5. Saloviita, T. (2001). Tuettu työllistyminen - kannattavaa mutta epäsuosittua. Sosiaaliturva, 89 (4), 13-15.
 6. Saloviita, T. (2002).  Mariaanas tre liv. En berättelse om en flicka som föddes tre gånger och som varje gång hade Downs syndrome. Läka och Lära 37 (1) 6-7.
 7. Saloviita, T. (2003).  Integrationsforskning I: Hur ser den skola ut som inte väljer sina elever? Läka och Lära 38 (1) 20-21.
 8. Saloviita, T. (2003).  Intervento psicoeducativo sui comportamenti problema alimentari in una donna con ritardo mentale profondo. Handicap grave, 4, 87-94.
 9. Saloviita, T. & Sariola, H. (2003). Tuomas Alatalon tapaus. Esimerkki fasilitaation vaaroista. Skeptikko (4), 4-11.
 10. Saloviita, T. & Sariola, H. (2004). Edellisen johdosta. Skeptikko (1).
11.
Saloviita, T. & Pirttimaa, R. (2004). Klubitalojen siirtymätyö ja sen vaikutukset. RAY:n avustustoiminnan raportteja 11. Helsinki: RAY.
12.
Saloviita, T. (2005). Fasilitaatio ja erehtymisen inhimillisyys. Ketju, 41 (2), 46.
13.
Saloviita, T. (2005). Käden kontrollointi ja yksilön oikeudet. Ketju, 41 (5), 40.
14 Saloviita, T. (2006). Fasilitaatio on vahingollista hölynpölyä. EriKa (3), 20 -22.
15

 Saloviita, T. (2006). Esteettömyysperiaatteen kehitys ja YK. Jyväskylä yliopisto: Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa.

16

Saloviita, T. (2007). Erityisoppilaiden integraatio unohtui. Kasvatus 38 (5), 485-486.

17. Saloviita, T. (2009). Opettajankoulutus antaa hyvät erityispedagogiset valmiudet. Opettaja (42) 20.
18. Saloviita, T. (2009). Antaako opettajankoulutus lian vähän tietoa erityiskasvatuksesta. Kasvatus, 40, (4) 359-363.
19. Saloviita, T. (2010). Työrauha – opettajan kolme kaikkein tärkeintä keinoa. Rihveli, 2, 14-15.
20.

Saloviita, T. (2010). Erityisoppilaan ihmisoikeudet sivistysvaliokunnassa- mitä lakimuutos jätti jäljelle? Kasvatus, 41, 482-487.

5.4 Selected books and scientific monographs
 
 1.
Saloviita, T. (1988). Kokeellinen tapaustutkimus soveltavassa työssä. Johdatus yhden koehenkilön tutkimusasetelmiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja 296. [Single-case Experimental Research Designs in Applied Settings, in Finnish, 111 pp].
 2. Saloviita, T. (1990). Adaptive Behaviour of Institutionalized Mentally Retarded Persons (Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 73). Jyväskylä: University of Jyväskylä. (Doctoral dissertation, 167 pp.) 
 3. Saloviita, T. (1992). Takaisin yhteiskuntaan. Tutkimus kehitysvammaisten laitoshuollon purkamisesta. (Teoriasta käytäntöön 2). Tampere: Kehitysvammaisten Tukiliitto.[Back to Community. A Study on Dismantling a Residential Institution, in Finnish, 231 pp].
 4. Itälinna, M., Leinonen, E. & Saloviita, T. (1994).Kultakutri karhujen talossa. Kehitysvammaisen lapsen perheen voimavarat ja selviytyminen(Teoriasta käytäntöön 3). Tampere: Kehitysvammaisten Tukiliitto.[Goldilock in the house of bears. Resources and coping of the families with a child with an intellectual disability, in Finnish, 371 pp]
 5. Saloviita, T. (1995). Vammaispalvelujen laadun arviointi ja kehittäminen: OVAALI-asteikko. Tampere: Kehitysvammaisten Tukiliitto.[Quality Assessment and Development of Quality in the Services of People with Disabilities, in Finnish, 155 pp.]
 6. Saloviita, T. , Lehtinen, U. & Pirttimaa, R. (1997). Tie auki työelämään. Tuetun työllistämisen käyttäjäkeskeiset työtavat. Jyväskylä: Tie auki! -projekti.[Clear the Way to Work Life. Client-centered Practices in Supported Employment, in Finnish, 380 pp.]
 7. Saloviita, T. (1999). Kaikille avoimeen kouluun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla. Jyväskylä: Atena. ["Towards a School for All. Different Students in Mainstream Classes", in Finnish, 256 pp.].
8
Saloviita, T. (2003). En skola öppen för alla. Elever med särskilda behov inom allmänundervisningens ram. Vasa: Lärum. [Swedish translation].
9 Saloviita, T. (2006). Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Jyväskylä; PS-Kustannus.  [Cooperative learning and inclusive education, in Finnish, 200 pp.]
10. Saloviita, T. (2007). Työrauha luokkaan. Löydä omat toimintamallisi. Jyväskylä: PS-Kustannus [Classroom management. Find your own approach, in Finnish, 200 pp]

5.5. Kirjoituksia integraatiosta ja inkluusiosta