Sijat

1   Johdanto

Sija on substantiivien, adjektiivien, pronominien, numeraalien, infinitiivien, partisiippien ja arverbien taivutusmuoto. Monet sijamuodot vastaavat käyttötavaltaan muiden kielten prepositioita. Suomen kielessä on 15 sijamuotoa, ja ne voidaan jakaa viiteen ryhmään, joista kussakin on kolme sijaa. Perussijoja ovat nominatiivi, genetiivi ja akkusatiivi, yleispaikallissijoja ovat partitiivi, essiivi ja translatiivi, sisäpaikallissijoja ovat inessiivi, elatiivi ja illatiivi, ulkopaikallissijoja ovat adessiivi, ablatiivi ja allatiivi ja tapasijoja ovat abessiivi, komitatiivi ja instruktiivi. Näiden lisäksi on olemassa paljon adverbisijoja, joiden käyttö rajoittuu pieneen määrään sanoja. Siksi niitä pidetään usein adverbeina.

2   Taivutusvartalot

Sijapäätteitä ei voi tavallisesti liittää suoraan nominatiivin vartaloon, vaan sanavartaloon vaikuttavat monet muutokset, joista tärkeimpiä ovat astevaihtelu ja i ~ e -vaihtelu. Taivutusvartaloiden avulla sijamuotojen muodostus on huomattavasti helpompaa, koska samanlaista vartaloa vaativat sijamuodot voidaan opetella yhtä aikaa, jolloin ainut muuttuva asia on sijapääte.

Taivutusvartaloita ovat

3   Sijojen muodostus

Taivutusvartaloiden osaaminen on ehdoton edellytys sijamuotojen muodostamisessa.

Sijamuotoja ovat