Perussijat
 
 
    
 

Nominatiivi

Nominatiivilla ilmaistaan lauseen subjektia tai predikaattia. Yksikössä sillä ei ole päätettä. Monikon pääte on -t.

Suomi

enkeli

enkelit

Genetiivi

Genetiivi ilmaisee omistajaa. Genetiivin pääte on yksikössä -n ja monikossa -en/-in/-den/-tten/-ten. Monikon päätteen valinta riippuu sanan tyypistä, mutta usein on tarjolla eri vaihtoehtoja.

Suomi

enkelin

enkelien

enkelein

enkeleiden

enkeleitten

enkelten

Akkusatiivi

Akkusatiivi ilmaisee toiminnan kohteen. Yksikössä akkusatiivi on joko päätteetön tai pääte on -n/-t. Täten kaikilla nomineilla, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, on kaksi akkusatiivimuotoa, jotka ovat aina joko nominatiivin tai genetiivin näköisiä. Valittava akkusatiivin pääte riippuu asiayhteydestä. Yksikön akkusatiivin päätettä -t käytetään ainoastaan persoonapronominien sekä interrogatiivipronominin kuka kanssa. Monikossa akkusatiivin pääte on aina -t, minkä vuoksi monikon akkusatiivi ja nominatiivi ovat saman näköisiä.

Suomi

enkeli

enkelin

enkelit