Adverbisijat
 
 
    
 

Johdanto

Adverbisijojen käyttö rajoittuu pieneen joukkoon sanoja. Adverbisijat eivät tavallisesti saa attribuutteja, joten sen vuoksi niitä pidetään usein adverbeina.

Superessiivi

Superessiivin käyttö rajoittuu pieneen joukkoon pronomineja. Superessiivi ilmaisee jossakin tietyssä paikassa olemista. Superessiivin pääte on yksikössä -alla/-ällä. Monikkomuotoja ei käytetä.

Suomi

ällä

tuolla

siellä

muualla

toisaalla

yhtäällä

moniaalla

kaikkialla

Delatiivi

Delatiivin käyttö rajoittuu pieneen joukkoon pronomineja. Delatiivi ilmaisee liikettä jostakin pois. Delatiivin pääte on yksikössä -alta/-ältä. Monikkomuotoja ei käytetä.

Suomi

ältä

tuolta

sieltä

muualta

toisaalta

yhtäältä

moniaalta

kaikkialta

Sublatiivi

Sublatiivin käyttö rajoittuu pieneen joukkoon pronomineja. Sublatiivi ilmaisee liikettä jonnekin. Delatiivin pääte on yksikössä -alle tai -nne. Monikkomuotoja ei käytetä.

Suomi

minne

jonne

nne

tuonne

sinne

muualle

muuanne

toisaalle

yhtäälle

moniaalle

kaikkialle

Latiivi

Latiivin käyttö rajoittuu pieneen joukkoon adverbivartaloita ja komparatiivimuotoja. Latiivi ilmaisee liikettä jonnekin. Latiivin pääte on yksikössä -s tai -. Monikkomuotoja ei käytetä.

Suomi

alas

ylös

taa

luo

työ

taas

edes

lähemmäs

kauemmas

alemmas

ylemmäs

taemmas

edemmäs

rannemmas

Temporaali

Temporaalin käyttö rajoittuu pieneen joukkoon pronomineja. Temporaali ilmaisee ajankohtaa. Temporaalin pääte on yksikössä -lloin/-llöin. Monikkomuotoja ei käytetä. * milloin

Suomi

milloin

jolloin

llöin

silloin

tuolloin

muulloin

Kausatiivi

Kausatiivin käyttö rajoittuu pieneen joukkon pronomineja, adjektiiveja ja niiden superlatiivimuotoja. Kausatiivin pääte on -ten sekä yksikössä että monikossa.

Suomi

joten

siten

ten

miten

kuten

jotenkin

kuitenkin

kuitenkaan

jotenkuten

vähiten

parhaiten

nopeiten

eniten

kauiten

useimmiten

vanhemmiten

Multiplikatiivi

Multiplikatiivin käyttö rajoittuu pieneen joukkoon substantiiveja (erityisesti kirosanoja), pronomineja ja yksiosaisia numeraaleja. Lisäksi multiplikatiivissa taipuvat kaikki adjektiivit. Multiplikatiivi ilmaisee kirosanojen kanssa käytettynä suurta määrää tai toiminnan tehoa, adjektiivien kanssa toiminnan tapaa ja pronominien sekä numeraalien kanssa toiminnan suorituskertojen lukumäärää. Multiplikatiivin pääte on yksikössä -sti. Monikkomuotoja ei käytetä.

Suomi

pirusti

leikisti

kauniisti

useasti

monesti

kolmesti

pakosti

Distributiivi

Distributiivin käyttö rajoittuu pieneen joukkoon substantiiveja, adjektiiveja ja numeraaleja. Distributiivin pääte on -ttain/-ttäin sekä yksikössä että monikossa. Yksikkömuotoja käytetään hyvin harvoin.

Suomi

paikoittain

suomalaisittain

yksittäin

ryhmittäin

Temporaalinen distributiivi

Temporaalisen distributiivin käyttö rajoittuu pieneen joukkoon substantiiveja ja adverbivartaloita. Temporaalinen distributiivi ilmaisee alkuperää tai toistuvaa ajankohtaa. Temporaalisen distributiivin pääte on monikossa -sin. Yksikkömuotoja ei käytetä.

Suomi

maanantaisin

arkisin

pyhisin

viikonloppuisin

kesäisin

talvisin

aikaisin

alkuisin

lähtöisin

peräisin

syntyisin

sekaisin

takaisin

jalkaisin

Prolatiivi

Prolatiivin käyttö rajoittuu pieneen määrään substantiiveja ja adverbivartaloita. Prolatiivi ilmaisee väylää, jota pitkin jokin kulkee tai jotakin välitetään. Prolatiivin pääte on -tse sekä yksikössä että monikossa. Yksikkömuotoja käytetään harvoin.

Suomi

postitse

maitse

jäitse

meritse

vesitse

lentoteitse

ohitse

lävitse

alitse

ylitse

Situatiivi

Situatiivin käyttö rajoittuu pieneen määrään substantiiveja ja adverbivartaloita. Situatiivi ilmaisee kahden esineen sijaintia toisiinsa nähden. Situatiivin pääte on yksikössä -kkain/-kkäin. Monikkomuotoja ei käytetä.

Suomi

nenäkkäin

nokakkain

sisäkkäin

vastakkain

lähekkäin

vierekkäin

seläkkäin

Oppositiivi

Oppositiivin käyttö rajoittuu pieneen määrään substantiiveja ja adverbivartaloita. Oppositiivi ilmaisee asentoa, jossa kaksi esinettä sijaitsevat vastakkain. Oppositiivin pääte on yksikössä -tusten/-tysten. Monikkomuotoja ei käytetä.

Suomi

kasvotusten

selätysten

nokatusten

vastatusten

vieretysten