Demonstratiivipronominit

1   Taivutus

Demonstratiivipronominit ovat seuraavassa taulukossa.

YksikköMonikko
tämänämä
tuonuo
sene

Demonstratiivipronominit taipuvat kaikissa sijoissa. Myös jotkin adverbisijat ovat mahdollisia.

2   Käyttö

Demonstratiivipronomineja voidaan käyttää yksin tai subtantiivin yhteydessä. Niiden paikka on preposition ja attribuuttien välissä.

prepositio + demonstratiivipronomini + attribuutit + substantiivi

demonstratiivipronomini + attribuutit + substantiivi + postpositio

2.1   Tämä ja nämä

Pronominit tämä ja nämä viittaavat kohteeseen, joka on puhujan lähellä tai ulottuvilla.

Tämä on hauskaa!(Puhuja osallistuu parhaillaan johonkin toimintaan, josta hän pitää.)
Tämä kirja on uusi.(Puhujalla on kirja kädessään tai se on hänen lähettyvillään.)

Tämä ja nämä taipuvat pääsanansa mukaan.

tässä suuressa kirjassa
näissä suurissa kirjoissa
ennen tätä kaunista päivää
näiden kauniiden päivien jälkeen

2.2   Tuo ja nuo

Pronominit tuo ja nuo viittaavat kohteeseen, joka ei ole puhujan lähellä tai ulottuvilla mutta kuitenkin havaittavissa.

Tuo on hauskaa!(Puhuja katselee toimintaa, josta hän pitää.)
Tuo kirja on uusi.(Puhuja näkee kirjan pöydällä, mutta se ei ole hänen ulottuvillaan.)

Tuo ja nuo taipuvat pääsanansa mukaan.

tuohon vanhaan taloon
noista uusista autoista
tuon synkän metsän keskellä
ennen noita kiireisiä ihmisiä

2.3   Se ja ne

Pronominit se ja ne viittaavat kohteeseen, joka ei ole läsnä tai joka on ainoastaan kuulijan ulottuvilla.

Se on hauskaa!(Puhuja on kuullut toiminnasta, josta hän pitää.)
Se kirja on uusi.(Puhuja näkee kirjan kuulijan kädessä tai kirjaa ei ole lainkaan samassa tilassa, jossa puhuja on.)

Se ja ne taipuvat pääsanansa mukaan.

sille vanhalle pöydälle
niiden pienten lasten
siihen viimeiseen päivään asti
kesken niiden pitkien puheluiden