Till innehållssidan
     

Välkommen hos

Fjällgåsens vänner

 

ordf: PhD Antti Haapanen
tel: 358-9-3253804, 358-40-5953313 (mobil)
hem Huhtasuontie 7, 00950 Helsinki, Finland
<antti.haapanen@Kolumbus.fi>
sekr: PhD Lauri Kahanpää
tel: 358-14-2602716, 358-14-253364, 358-50-4652301(mobil)
fax: 358-14-2602701
<kahanpaa@maths.jyu.fi>
viltgården / Pentti Alho
tel/fax 358-3 7654 727, 358-440-654727 (mobil)
hemsidorna
http://www.ansererythropus.tk/
Post: c/o Kahanpää / Sepeteuksentie 19 B / FIN 00760 Helsinki;
Föreningens hemort är Tavastehus, Finland
 
 
SyfteAktiviteterKom med! |  OrganisationWebbsidan

 

Det här vill Fjällgåsens Vänner

Föreningen Fjällgåsens Vänner rf.strävar till att skydda en allvarligt hotad fågelart, fjällgåsen (Anser erythropus), både i Finland och andra länder där arten finns eller har förekommit.

Aktiviteter

Återinföring av fjällgåsen som häckfågel i Finland
Uppfödning av fjällgås för utplantering i naturen
Skyddsårtgärder för vilt levande fjällgäss
Forskning och upplysning
Föreningen bedriver uppfödning av fjällgäss vid viltgården i Hämeenkoski i södra Finland. Den redan utdöda fjällgåsen kan fås att häcka i Finland igen, om man planterar ut med samma metod som har varit framgångsrik i Sverige. Bäst lyckas detta i samarbete med myndigheterna i Finland och i Sverige, det svenska fjällgåsprojektet och jakt- och naturskyddsorganisationer.
 
Partner i ett internationellt projekt
"Operation Fjällgås" börjar i Sverige. Vi deltar.
 
Vård av skadade fåglar
Vi omhädertar skadade fåglar Det gäller helst änder, gäss och svanar - i Hämeenkoski nära Lahtis och Tavastehus.Tillfrisknade djur återfår friheten. Innan du skickar en fågel, ring Pentti Alho tel / fax 03 7654 727, mobil 050 3441 755. För tillfället tar vi - på grund av risken för fågelinfluensaviruset H5N1- inte emot några nyva fåglar.
 
I praktiken jobbar vännerna med:
 • Frivilligt arbete på viltgården
 • Olika transportuppgifter och fältarbeten
 • Framställning av dokument
 • Möten
  Hundratals timmar av frivilligarbete behövs årligen för att hålla både gården i skick och fjällgässen vid hälsa. Detta innebär daglig matning och många med årstiderna varierande uppgifter, som snö- och isröjning, rengöring av hela området, ledning av gåsparen till häckbåsen, vård av övergivna gässlingar, massor med byggarbeten osv.
   
  Fjällgåsens Vänner gör själva och bekostar vetenskapliga undersökningar och organiserar sammanträden för forskare och andra intresserade. Naturligtvis deltar vi i konferenser där fjällgåsens problem behandlas. För att förbättra fjällgåsens överlevnadschanser gör Föreningen initiativ till myndigheter och upplyser allmänheten om i olika länder om vad man kan göra för att rädda fjällgåsen.
   
  Fjällgåsens Vänner erbjuder samarbete med alla som vill att fjällgåsen skall leva. Fågelns naturliga habitat måste skyddas och jakten bör inskränkas. Det finns mycket att göra, men förändringarna går långsamt och tiden håller på att rinna ut.

Så här kan du bli medlem hos Fjällgåsens Vänner

Du kan ansöka om medlemskap med e-post <kahanpaa@maths.jyu.fi> eller brev (adress ovan)

 • Den årliga medlemsavgiften är (för nuvarande) 40 euro. Vårt konto är
  • BIC / SWIFT: SBANFIHH.
  • IBAN: FI49 3939 0032 8487 80

Organisationen

Organisation 2014
Ordförande Antti Haapanen, Helsingfors
Styrelsen:
Antti Haapanen, Helsingfors
Erkki Jaanu, Valkeakoski
Lauri Kahanpää, Helsingfors
Erkki Kellomäki, Tavastehus
Eero Peltonen, Tammerfors
Följande årsmöte hålls på våren 2015

Webbsidan

Vännernas webbsida innehåller drygt med tankeväckande information och bilder om fjällgåsen. Vänsterom denna sida borde det finnas en innehållsförteckning, som för dig vidare. Om inte, så klicka här.

Vi tackar våra sponsorer

Konstnärer

Tom Björklund
Niilo Kallio
Erik van Ommen
Auvo Taivalvuo
Pekka Saikko

Organisationer

EU
Hämeen ympäristökeskus
The International Wild Waterfowl Association (IWWA)
Korkeasaaren ystävät ry
Metsästäjäin keskusjärjestö
Norge
Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys
Suomen Metsästäjäliitto-Finlands Jägarförbund
Svenska Jägareförbundet
Maailman Luonnon Säätiö, Suomen Rahasto (WWF)
Ympäristöministeriö

Bolag

Cleacap Oy
EVP-Elektroniikka Ky
Hämeenlinnan Offsetkolmio Ky
Keraplast Oy
Koskisen Oy
Markprint Oy
Norilsk Nickel
Prevex Oy
Primo Finland Oy
Raamarit Oy
Raatikuva Ky Heikki Löflund
Rehuraisio Oy
Rosenlew puutarhakalvot
Suomen Metpost Oy
Suomen Terästekniikka Oy
Sähkölämpö Oy
Lämpöura Ky Pentti Tenhunen
Tamfelt Oyj
Tammet Oy
UPM-Kymmene OYj
Vierumäen Teollisuus Oy
VAPO
 


< lauri.v.kahanpaa@jyu.fi> updated Dec 20 2014