Publications and presentations


21.4.2018

Juha-Matti Latvala
Ph.D.
Tel. +358 50 441 4043
E-mail. juha-matti.latvala(at)nmi.fi

Publications in English

Puolakanaho, A., & Latvala, J-M. (2017). Embedding Preschool Assessment Methods into Digital Learning Games to Predict Early Reading Skills. Human Technology, 13 (2), 216-236. doi:10.17011/ht/urn.201711104212 Retrieved from http://humantechnology.jyu.fi/archive/vol-13/issue-2-1/puolakanaho_latvala

Kamykowska, J., Haman, E., Latvala, J-M., Richardson, U., & Lyytinen, H. (2014). Developmental changes of early reading skills in six-year-old polish children and graphogame as a computer-based intervention to support them. L1 Educational Studies in Language and Literature, 13-14 (Special issue on Early literacy research in Poland). Retrieved from http://l1.publication-archive.com/show-volume/15

Publications in Finnish

Nieminen, L., Hautala, J., Heikkilä, R., Rantanen, V., Latvala, J.-M., & Richardson, U. (2017). ReadAll-peli : digitaalinen apu lukutaidon varhaiskehityksen tukemiseen ja arviointiin. In H. Savolainen, R. Vilkko, & L. Vähäkylä (Eds.), Oppimisen tulevaisuus (pp. 70-79). Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Latvala, J-M., Koponen, T., Salmi, P. & Heikkilä, R. (2012). LukiMat-palvelu tukemassa lukemisen ja matematiikan taitojen oppimista ja oppimisen arviointia. NMI Bulletin 22 (2). (pp. 36–53).

Lyytinen, H., Havimäki, S-M., Latvala, J-M., Lampola, M. & Richardson, U. (2011). Ekapeli-oppimispeli lukemisen ydintaitojen harjoittamiseen. In A. Hautamäki & K. Oksanen (Eds.), Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. (pp. 114–134).

Latvala, J-M. & Lyytinen, H. (2011). LukiMat ja Ekapeli - ennaltaehkäisevää tukea suomalaisille lukiriskilapsille Psykologia 02-03/2011. (pp. 147–152).

Heinola, K., Latvala, J-M., Heikkilä, R. & Lyytinen, H. (2010). Lukutaidon ennustaminen esikouluiässä - Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen lukemaan oppimisessa ensimmäisellä ja toisella luokalla. NMI Bulletin 20, (4), 35–49.

Latvala, J-M. & Aunio, P. (2009). LukiMat erityisopetuksen, yleisopetuksen ja vanhempien tukena. NMI Bulletin 19, (3), 30–36.

Mustonen, A. & Latvala, J-M. (2008). Lisää yhteisöllisyyttä ja huolenpitoa oppilaista - Tutkijat etsivät kouluhyvinvoinnin eväitä Suomalaisen Tiedeakatemian juhlaseminaarissa Jyväskylässä. NMI Bulletin 18, (4), 4–9

Rantanen, V., Kankainen, N., Latvala, J-M. & Lyytinen, H. (2008). Vieraskielisenä lukemista opettelemassa - kokeilu Ekapelin käytöstä venäjänkielisten lasten suomen kielen oppimisen tukena. NMI Bulletin 18, (2), 34–41.

Latvala, J-M., Aunio, P. & Lyytinen, H. (2007). Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien tukipalvelu Lukimat.fi avattu. NMI Bulletin 17, (4), 26–30.

Latvala, J-M. (2007). Tietotekniikasta tehoa kodin ja koulun yhteistyöhön. Psykologia 5/2007, 377–381.

Latvala, J-M., Räsänen, P. & Lyytinen, H. (2007). Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö LukiMat. NMI Bulletin 17, (1), 22-25.

Latvala, J-M. (2006). Digitaalisen kommunikaatiosovelluksen kehittäminen kodin ja koulun vuorovaikutuksen edistämiseksi. [Development of a Digital Communication System to Facilitate Interaction between Home and School]. Doctoral dissertation. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 292. University of Jyväskylä. http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9513926575.pdf

Latvala, J-M. (2004). Tietotekniikka tehostamaan kodin ja koulun välistä viestintää. [Information- and Communication Technology supporting the communication between home and school]. In L. Launonen & L. Pulkkinen (Eds.), Koulu kasvuyhteisönä -kohti uutta toimintakulttuuria. (pp. 112-121). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Latvala, J-M., Syrjälä, P., Lyytinen, H. & Pulkkinen, L. (2003). Tieto- ja viestintätekniikka tukemassa sosiaalisen alkupääoman karttumista. [Information- and Communication Technology Supporting the Increase of Initial Social Capital]. Published in the series of the Future Committee of the Finnish Parliament: http://www.eduskunta.fi/fakta/vk/tuv/tieto_viestintatekniikka.pdf

Joensuu, A. & Latvala, J-M. (2002). Oppiminen verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä - Etnografinen tapaustutkimus verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käytettävyydestä peruskoulun äidinkielen prosessikirjoituksen etäopetuksessa . [Learning in an Internet-based learning environment. An ethnographic case-study on the usability of Internet-based learning environments in the distance teaching of process writing in the mother tongue at the primary school level]. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education A Pro Gradu Thesis. http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/h/ajoensuu.pdf

Presentations and posters in international conferences and meetings

Latvala, J-M. (2013). GraphoGame - helping children learn to read. Presentation in Education for All -seminar, Jyväskylä, Finland 7.11.2013.

Latvala, J-M. (2006). Usability of a Digital Communication System Kivahko. Poster presented in IX International Summer Institute on Developmental Science, Penn State University Park, PA, USA, 3.-10.6.2006.

Latvala, J-M. (2004). Digital Communication Application Kivahko Supporting Collaboration Between Home and School and Networks of Parents. Poster presented in VII International Summer Institute on Developmental Science, Jyväskylä, Finland, 9.–12.6.2004.

Latvala, J-M. (2004). MUKAVA project - An Experiment in Education with National Implications for Finland. Invited speaker in the "Innovative Ganztagschule" -plenary meeting, Mainz, Germany, 2.9.2004.

Latvala, J-M. (2004). Digital communication application Kivahko supporting collaboration between home and school. Poster presented in VII International Summer Institute on Developmental Science, Jyväskylä, 9.-12.6.2004.

Presentations in national conferences, seminars, and meetings

Latvala, J-M. & Peltonen, M. (2018). Seikkaillen lukemaan - Ekapelin uusi adaptiivinen seikkailukartta. Presentation in Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018 (ITK2018) -conference. Hämeenlinna, 12.4.2018.

Latvala, J-M. & Richardson U. (2017). Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena (ReadAll). Presentation in TULOS (Tulevaisuuden osaaminen ja oppiminen) -seminar (Academy of Finland). Helsinki, 26.10.2017.

Latvala, J-M. & Peltonen, M. (2017). Ekapelin uudet tuulet. Presentation in Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017 (ITK2017) -conference. Hämeenlinna, 6.4.2017.

Latvala, J-M. & Richardson U. (2016). ReadAll-hankkeen esittely. Presentation in TULOS (Tulevaisuuden osaaminen ja oppiminen) -seminar (Academy of Finland). Tampere, 6.6.2016.

Latvala, J-M. & Peltonen, M. (2014). Ekapeli tablettitietokoneissa.. Presentation in Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014 (ITK2014) -conference. Hämeenlinna, 10.4.2014.

Latvala, J-M. & Kapanen, I. (2013). Tablettitietokoneet tukemassa lukutaidon oppimista Afrikassa. Presentation in Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013 (ITK2013) -conference. Hämeenlinna, 11.4.2013.

Latvala, J-M. (2012). Ekapelistä apua lukemisen ja matematiikan oppimiseen. Presentation in Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012 (ITK2012) -conference. Hämeenlinna, 19.4.2012.

Latvala, J-M. (2011). Ekapeli ja www.lukimat.fi - tukea lukemisen ja matematiikan oppimiseen. Presentation in Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 (ITK2011) -conference. Hämeenlinna, 7.4.2011.

Latvala, J-M. (2011). Pelit ja oppiminen, case: Ekapeli. Presentation in workshop organized by Suomen oppimispelit ry. ITK2011, Hämeenlinna, 6.4.2011.

Latvala, J-M. (2010). LukiMat. Presentation in seminar organized by Regional State Administrative Agencies. Seinäjoki, 5.10.2010.

Latvala, J-M. (2010). Ekapeli-workshop. 2 Ekapeli workshops for Suomi school-teachers (teaching Finnish children abroad). OPH, Helsinki, 4.8.2010.

Latvala, J-M. (2008). LukiMat-hankkeen yleisesittely. 2 presentations in Hyvä Alku-messut. Paviljonki, Jyväskylä, 4.–5.9.2008.

Latvala, J-M. (2008). www.lukimat.fi - tietoverkosta tutkimustietoa ja tukea lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksiin. Invited speaker in Varhainen tunnistaminen ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat erityisopetuksessa -seminar organized by the National Board of Education (OPH), Helsinki, 7.4.2008.

Latvala, J-M. (2007). Digitaalisen kommunikaatiosovelluksen kehittäminen kodin ja koulun vuorovaikutuksen edistämiseksi. Presentation in the World Usability Day 2007 Jyväskylä -seminar. Agora Center, University of Jyväskylä. 24.10.2007.

Pulkkinen, L., Lyytinen, H., Mustonen, A. & Latvala, J-M. (2004). Voisiko julkinen valta tukea tieto- ja viestintätekniikan myönteistä vaikutusta lasten kehitykseen. Presentation in the official event organized for the members of the Finnish Parliament by the Committee for the Future. Helsinki, 15.9.2004.

Latvala, J-M. (2004). Kivahko - digitaalinen viestintäjärjestelmä kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon [Kivahko - Digital communication application for communication between home and school]. Presentation in the Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa '04 -conference [Interactive Technology in Education conference], Hämeenlinna, 23.4.2004.

Launonen, L. & Latvala, J-M. (2004). Tieto- ja viestintätekniikka valtakunnallisessa MUKAVA-hankkeessa. [Information- and communication technology in the national MUKAVA project]. Presentation in the Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa '04 -conference [Interactive Technology in Education conference], Hämeenlinna, 22.4.2004.

Pulkkinen, L. & Latvala, J-M. (2004). Sosiaalinen pääoma ja tietotekniikka. [Social Capital and Information Technology] Presentation in the the Future Committee of the Finnish Parliament meeting concerning the social capital, Helsinki, 15.4.2004.

Latvala, J-M. (2004). Kivahko -Digitaalista viestintää kodin ja koulun välillä. [Kivahko -Digital communication between home and school]. Invited speaker in Suomen Vanhempainliiton Vanhempainparlamentissa [Seminar organized by the Finnish Parent's Association), Helsinki, 20.3.2004.

Latvala, J-M. (2003). Kivahko -Digitaalinen viestintäjärjestelmä kodin ja koulun välisessä viestinnässä. [Kivahko - A digital system for communication between home and school]. Presentation in Lapset ja tietoyhteiskunta-seminaarissa [Children and information society -seminar], Tampere, 11.-12.11.2003.

Latvala, J-M. & Kalaja, S. (2003). Mitä hyötyä on sähköisestä reissuvihkosta koulun ja kodin yhteistyössä? [Advantages of digital communication system in home-school collaboration]. Invited speaker in Etelä-Suomen lääninhallituksen Miksi koulun ja kodin yhteistyö? -seminaari [Why there should be collaboration between home and school? -seminar], Espoo, 3.10.2003.

Prizes and honors

Kivahko application. Prize in the "Innovation Competition 2004" organized by the Foundation of the New Technology. 3000 €

Other activities and articles

Latvala, J-M. (2016). LukiMat tukee lukemisen ja matematiikan oppimista. Kielipolku 1/2016

Latvala, J-M. (2011). LukiMatin yleisesittely ja LukiMat-lukeminen. LukiMat course (in Internet). 23.3.2011.

Latvala, J-M. (2011). Mistä tukea oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen? - klikkaa www.lukimat.fi. 2 presentations in Educa 2011-fair. 28. & 29.1.2011

Latvala, J-M. (2010). Several presentations of the LukiMat-project and Ekapeli.

Latvala, J-M. (2010). LukiMat-hankkeen ja Ekapelin esittely. LukiMat-courses (in Internet). 28.4.2010, 20.10.2010 and 24.11.2010.

Latvala, J-M. (2009). LukiMat-hankkeen ja Ekapelin esittely. LukiMat-tour 2009. Savonlinna 12.2.2009 and Seinäjoki 5.3.2009.

Latvala, J-M. (2008). LukiMat-hankkeen esittely. Presentation in the LukiMat-tour 2008. Kuopio 28.2.2008, Mikkeli 6.3.2008, Lahti 7.3.2008, Turku 12.3.2008 and Helsinki 13.3.2008.

Member and secretary of the organizing committee. (2007-2008). Hyvinvointia kouluun -symposium [Childrens' Wellbeing in the School-symposium]. Jyväskylä 8.-9.2.2008

Latvala, J-M. (2007). Tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäristö - LukiMat. Presentation in the Ekapeli-tour 2007. Tampere 9.3.2007, Oulu 14.3.2007, Espoo 15.3.2007, Helsinki 16.3.2007 and Jyväskylä 23.4.2007.

Latvala, J-M. (2007). LuKiMat-hanke. Presentation in the "VARTUn pedagoginen iltapäivä" -meeting for preschool teachers of Jyväskylä region. 20.2.2007.

Latvala, J-M. (2007). Kodin ja koulun yhteistyön merkitys ja nykytila. & Tieto- ja viestintätekniikka kodin ja koulun yhteistyön tukena. Lecture in the "Perheopinnot" -course. University of Jyväskylä, Open University, 20.1.2007.

Latvala, J-M. (2006). Word-klinikka. Wordprocessing intensive course for students. University of Jyväskylä, Department of psychology, 4.10.2006.

Latvala, J-M. (2006). Word-klinikka I & II. Wordprocessing course for researchers. University of Jyväskylä, Department of psychology, 17.3. & 28.4.2006.

Latvala, J-M. (2006). CAPTURE-network visit to town of Vigo, Spain as a representative of the town of Jyväskylä and Agora Center. Theme for the visit was e-learning and e-government. 13–16.3.2006.

Latvala, J-M. (2006). Kivahko - Digitaalista viestintää kodin ja koulun välillä. Lecture in the "Viestintäteknologiat"-course. University of Jyväskylä, Department of Communication, 3.3.2006.

Latvala, J-M. (2005). Kivahko - Kiva vihko. Lecture in the "OK! Oppilashuollon kehittämiskoulutus" -course. University of Jyväskylä, Continuing Education Centre, 31.1.2005.

Latvala, J-M. (2005). Kodin ja koulun välinen viestintä - tekniikka ja tulevaisuus . Lecture in the "Perheviestintä - erillisyys ja yhteisyys perheessä" -course. University of Jyväskylä, Open University, 22.1.2005.

Latvala, J-M. (2004). Kivahko - Digitaalinen viestintäjärjestelmä. Lecture in the "OK! Oppilashuollon kehittämiskoulutus" -course. University of Jyväskylä, Continuing Education Centre, 27.4.2004.

Latvala, J-M. (2003). Kivahko viestintäjärjestelmän kokeilu Viestintäleirillä 3.-10.6.2003. Research report for Family Portal project and MUKAVA project. 22.9.2003

Latvala, J-M. (2003). Kivahko-viestintäjärjestelmän testaus Kilpisen koululla 14.4.-31.5.2003. Research report for Family Portal project and MUKAVA project. 22.9.2003.

Latvala, J-M. (2003, 2004 & 2005). Several presentations of digital communication system (Kivahko) for teachers and parents. Jyväskylä, Muurame, Kuopio, Sievi and Sipoo.

http://users.jyu.fi/~ziggy/eng/publications.html
Juha-Matti Latvala juha-matti.latvala(AT)nmi.fi