Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys

2. Kerhon jäsenrekisteri

Mitä tässä luvussa käsitellään?

* tehtävän "analysointi"

* ohjelman vaatimien aputiedostojen sisällön suunnittelu

* ohjelman suunnittelu ohjelman tulosteiden avulla

* suunnitelman korjaus

* tarvittavien algoritmien hahmottaminen

* relaatiotietomalli


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys