Peppi's Page

Welcome to my world

WORK & TEACHING AND DEVELOPMENT WORK

Movi as a learning environment - my major interest at the moment. Not a very straightworward thing as it has to do with many levels, many objectives, many focus areas and last but not least, many visions, opinions and beliefs :)

Re-thinking the language and communication studies at higher education level has been one major undertaking during the recent years. Read more about this UVK process here:

 

OTHER STUFF
Member of the university's quality management group
Member of the university's education council
Chair of the Language Policy group
Vice-President of Eurocall
Eurocall national representative for Finland
Member of the academic board of the ReCALL journal

 

PUBLICATIONS (My first ever publication in 1972 and its translation)
 
 
 • Blin, F., Jalkanen, J., & Taalas, P. (2016). Sustainable CALL development. In F. Farr, & L. Murray (eds.), The Routledge Handbook of Language Learning and Technology (pp. 223-238). London: Routledge.
 • Jalkanen, J. & Taalas, P. (2015). Monimediaisen kielten opetuksen tutkimus: teknologian integroinnista pedagogiseen kehittämiseen.[From technology integration to pedagogical development]. In Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni M. (Eds.). Kielen oppimisen virtauksia - Flows of Language Learning. Jyväskylä; AFinla. AFinla Yearbook No 73. Available at: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/49416
 • Jalkanen, J., Jokinen E. & Taalas P. (2015). Voices of Pedagogical Development: Expanding, enhancing and exploring higher education language teaching and learning. Research Publishing Net. Availabe at: http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2015.9781908416261
 • Jalkanen, J. & P. Taalas (2013). Yliopisto-opiskelijoiden oppimisen maisemat: haasteita ja mahdollisuuksia kielenopetuksen kehittämiselle. [Higher education students' learning landscapes: challenges and opportunities for developing language teaching]. In Keisanen, T., E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (eds.). AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2013/ n:o 5. 74-88. Available here: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/8740/6425
 • Laakkonen, I. & P. Taalas. (2013). Environnements personnels d’apprentissage et nouvelle
  culture d’apprentissage. Recherches et applications - Mutations technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique des langues. Vol. 54. Paris:  Clé International.
 • Jalkanen, J. & P. Taalas (2013). Designing for change: a sustainability perspective on pedagogical development in higher education language teaching. In Christiansen E., L. Kuure, Mørch A. & B. Linström (eds.). Problem-based learning for the 21st century - New practices and learning environments. Download here.
 • Jalkanen, J., A. Pitkänen-Huhta & P. Taalas. (2012). The changing society – changing language learning and teaching practices? In Sjöholm, K., M. Björlund & L. Forsman (eds.). Global Trends Meet Local Needs. Proceedings from the Foreign Language Didactics Conference (VikiPeda) in Vaasa, May 2011.
 • Ilomäki, L. Taalas, P. & Lakkala, M. (2012). Learning environment and digital literacy: a mismatch or a possibility from Finnish teachers' and students' perspective. In Trifonas, P (ed.). Living the Virtual Life - Public Pedagogy in a Digital World. New York: Routledge
 • Alanen, R., Huhta, A., Taalas, P, Tarnanen, M. & S. Ylönen. (2011). Toimijuus ja asiantuntijaksi kasvaminen monimediaisessa kielenopettamisessa [Developing agency and expertise for multimodal language teaching]. In Lehtinen, E. & al. Kielenkäyttö verkossa ja verkostoissa [Language use in networks and on the net]. Jyväskylä: AFinla, AFinla Yearbook 69.
 • Taalas, P., Tarnanen, M. & Pöyhönen, S. (2011).  Onks tää oppimista? [Is this learning?] In Pohjola, K. Uusi koulu - oppiminen mediakulttuurin aikakaudella [New School - Learning in the Era of Media culture]. Jyväskylä: Institute for Educational Research publications.
 • Luukka, M-R. , S. Pöyhönen, A. Huhta, P. Taalas, M. Tarnanen & A. Keränen (2008). Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla [The world changes – how does the school respond? Mother tongue and foreign language literacy practices in school and in free-time.] University of Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies. Download here (in Finnish):
 • Kauppinen, M., J. Saario, A. Huhta, A. Keränen, M.-R. Luukka, S. Pöyhönen, P. Taalas & M. Tarnanen (2008). Kielten oppikirjat tekstimaailmaan ja –toimintaan sosiaalistajina. [Language study books as a way of becoming socialized into textual world and language use]. Jyväskylä; AFinla. AFinla Yearbook No 66
 • Saarenkunnas, Maarit, Taalas, P. & Tenhula T. (2008). “It is the atmosphere that matters” – Enhancing local pedagogical change through shared online work. In Peurasaari, M. (Ed.).Training University Personnel for the Information Society – the Finnish TieVie Project. Publications of the Finnish Virtual University, No. 4.
 • Taalas, Peppi, Tarnanen, Mirja, Kauppinen, Merja & Pöyhönen, Sari. (2008) Media landscapes in school and in free time – two parallel realities? The Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 4. Download here:
 • Taalas, Peppi, Tarnanen, Mirja & Huhta, Ari. (2007). Oppilaat ja opettajat kielten ja tekstien käyttäjinä koulussa ja vapaa-ajalla – kartoitustutkimuksen suunnittelu ja toteutus. In P. Kalaja & al. (eds.), Kieli oppimisesssa - Language in learning. AFinLA Yearbook. Publications de l’association finlandaise de linquistique appliquée 65.
 • Taalas, Peppi & Aalto, Eija. (2007). Opettajuus. Nyt. [Teacher.Now.] In S. Pöyhönen & Luukka M-R (eds.). Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Centre for Applied Language Studies. University of Jyväskylä. Download here (in Finnish):
 • Taalas, Peppi. (2007). Joustavat oppimisen mallit ja teknologian integraatio - kielenopetuksen muuttuvat mediamaisemat. [Flexibility and the emerging modes of language learning - the changing landscapes] In S. Pöyhönen & Luukka M-R. (Eds.). Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Centre for Applied Language Studies. University of Jyväskylä. Download here (in Finnish):
 • Saarenkunnas, Maarit, Taalas, P. & Tenhula T. (2007). ”Reilu meininki vei mukanaan" - Yhteisöllisellä verkkotyöskentelyllä pedagogiseen muutokseen. In Peurasaari, M. (Ed.). Tuhat ja yksi tarinaa - TieVie-verkoston seitsemän vuotta. Publications of the Finnish Virtual University, No. 1.
 • Taalas, Peppi. (2005). Change in the making: Strategic and pedagogical challenges of technology integration in language teaching. Centre for Applied Language Studies. University of Jyväskylä. Can be downloaded here as a pdf document.
 • Aalto, E. & Taalas, Peppi. (2005). Tavoitteelliseksi opiskelijaksi monimuotoisella ja –mediaisella kurssilla.[Goal-oriented language learning on a flexible and multimodal course] In Kuure, L., Kärkkäinen, E., Saarenkunnas, M. (eds.), Kieli ja sosiaalinen toiminta – Language and Social Action. AFinLA Yearbook. Publications de l’association finlandaise de linquistique appliquée 63.
 • Conacher, Jean E., Taalas, Peppi and Vogel, Thomas. (2004). New language learning and teaching environments: How does ICT fit in? In Angela Chambers, Jean E. Conacher and Jeannette Littlemore (eds). ICT and Language Learning: Integrating Pedagogy and Practice. Birmingham: University of Birmingham Press.
 • Saarenkunnas, M., Kuure, L., & Taalas, P. (2003). The polycontextual nature of computer supported learning. Theoretical and methodological perspectives. ReCALL 15 (2)
 • Taalas, P. & Aalto, E. (2003). Collaboration and community buildning - teacher trainees and language learners in interaction. CSCL 2003 - Communication and Interaction. Intermedia. Bergen.
 • Taalas, P. (2001). Dynamics of organisational change - How to support progress? In: Lundin, J. & U. Nuldén. (eds.). CSCLML. Third Nordic Workshop on Computer Supported Collaborative Learning and Mobile Learning. May 5-7, May, 2001. Göteborg. Sweden. Vasastadens bokbinderi AB.
 • Taalas, P. (2000). IT kunskap i praktiken. In: Nyberg, R & Strandvall, T (eds.). Utbilda via Internet. Handbok i IT-pedagogik. e-LearnIT. Vasa. (ISBN 951-98620-0-5).
 • Taalas, P., Kuure, L., Saarenkunnas, M.(2000). Interaction and teacher role in a web learning environment: How to support new learning cultures?. In: Nuldén, U & Pessi, K (eds.). CSCL, Second Nordic Workshop on Computer Supported Collaborative Learning and Knowledge Empowerment. Conference proceedings.15.-17.4. Göteborg, Sweden.
 • Saarenkunnas, M., Järvelä, S., Häkkinen, P., Kuure, L., Taalas, P. & Kunelius, E.(2000) NINTER. Networked Interaction: Theory-based Cases in Teaching and Learning. Learning Environments Research.
 • Kuure, Leena, Maarit Saarenkunnas & Peppi Taalas (2000). Verkkovälitteisen tapauskeskustelun mahdollisuuksia kielenopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. In Kaikkonen, P. & V. Kohonen (Eds.) Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. Jyväskylän yliopisto. (ISBN 951-39-0708-2)

 

INTERESTING RIGHT NOW:

 

Marshall, Stephen James: Shaping the University of the Future - Using Technology to Catalyse Change in University Teaching and Learning

 

This page has been modified 14- Oct.-20