Partitive

1   Case Endings

The essive ending is -a/-ä or -ta/- both in the singular and in the plural. Because of vowel harmony the endings have two variants.

2   Formation

The partitive singular is formed using the partitive stem and the partitive plural using the strong-grade plural stem. If the partitive stem ends in a consonant or two or more vowels, the partitive ending is -ta/- in the singular. Otherwise the ending is -a/-ä.

If a word ends in two or more vowels, a consonant, or a relic consonant, and the strong-grade plural stem ends in two vowels, the partitive ending is -ta/- in the plural. Otherwise the ending is -a/-ä. The plural marker i becomes j between vowels. In the following tables, words have been devided into six groups according to which partitive ending they take in the singular and the plural.

A word ends in two or more vowels.

Nominative Partitive sg Partitive pl Translation
maa maata maita country
öi night
tienoo tienoota tienoita region
neliö neliö neliöi square

A word ends in a single vowel, and the partitive stem ends in a consonant. All these words undergo the vowel change i ~ e.

Nominative Partitive sg Partitive pl Translation
kieli kiel kieliä language
vesi vet vesiä water
kansi kantta kansia lid
jälsi jält jälsiä cambium
virsi virt virsiä hymn
yksi yh yksiä one
veitsi veis veitsiä knife

A word ends in a single vowel, and the partitive stem also ends in a vowel.

Nominative Partitive sg Partitive pl Translation
koira koiraa koiria dog
kana kanaa kanoja hen
kahvi kahvia kahveja coffee
koulu koulua kouluja school
tammi tammea tammia oak
kurki kurkea kurkia crane
suurempi suurempaa suurempia bigger

A word ends in a consonant, and the partitive stem ends in a vowel. This group only includes some words ending in n and all loan words. The plural marker i becomes j between vowels.

Nominative Partitive sg Partitive pl Translation
suurin suurimpaa suurimpia the biggest
vasen vasempaa vasempia left
seitsemän seitsemää seitsemiä seven
stadion stadionia stadioneja stadium

A word ends in a consonant, the partitive stem ends in a consonant, and the strong-grade plural stem ends in a single vowel.

Nominative Partitive sg Partitive pl Translation
varis varista variksia crow
osuus osuutta osuuksia share, part
avain avainta avaimia key
ien ien ikeniä gum
hevonen hevosta hevosia horse
mahdoton mahdotonta mahdottomia impossible
suurin suurinta suurimpia the biggest
askel askelta askelia step
tatar tatarta tattaria knotweed (Polygonum)
tuhat tuhatta tuhansia thousand

A word ends in a consonant or a relic consonant, the partitive stem ends in a consonant, and the strong-grade plural stem ends in a diphthong.

Nominative Partitive sg Partitive pl Translation
vene venet venei boat
laite laitetta laitteita device
koe koetta kokeita test
karvas karvasta karvaita bitter
vieras vierasta vieraita guest
kevät kevät keväi spring
ohut ohutta ohuita thin
syönyt syönyt syönei eaten