Fourth Inflection Type of Words Ending in -s
 
 
    
 

This list includes all the words that end in -s and decline according to the fourth inflection type. Words ending in -ias and -kas are not included, because there are a lot of such words and all of them decline similarly. (Words that end in -äs will be added later.)
 
Nominative Genitive Partitive English
ahdas ahtaan ahdasta narrow, tight
allas altaan allasta basin
ahnas ahnaan ahnasta greedy
altis alttiin altista exposed
armas armaan armasta dear
aulis auliin aulista helpful
autuas autuaan autuasta blessed
hammas hampaan hammasta tooth
harras hartaan harrasta devout
hauras hauraan haurasta fragile
hidas hitaan hidasta slow
hirvas hirvaan hirvasta  
ies ikeen iestä yoke
kangas kankaan kangasta some
kallis kalliin kallista expensive
kalvas kalvaan kalvasta pale
karsas karsaan karsasta unwilling
karvas karvaan karvasta bitter
katras katraan katrasta herd
kaunis kauniin kaunista beautiful
kauris kauriin kaurista mountain goat
keidas keitaan keidasta oasis
kernas kernaan kernasta eager
kinnas kintaan kinnasta mitten
kiivas kiivaan kiivasta intense
kirves kirveen kirvestä ax
kitsas kitsaan kitsasta stingy
kiuas kiukaan kiuasta sauna heater
koiras koiraan koirasta male
kokelas kokelaan kokelasta candidate
kuhilas kuhilaan kuhilasta shock, stook
kuningas kuninkaan kuningasta king
kunnas kunnaan kunnasta  
kuulas kuulaan kuulasta clear
lammas lampaan lammasta sheep
lipas lippaan lipasta box
lounas lounaan lounasta lunch; southwest
lunnas lunnaan lunnasta ransom
mallas maltaan mallasta malt
marras martaan marrasta dead
mies miehen miestä man
naaras naaraan naarasta female
nauris nauriin naurista turnip
opas oppaan opasta guide
oas okaan oasta  
oinas oinaan oinasta wether
olas olaan olasta  
oppilas oppilaan oppilasta pupil
oras oraan orasta new crop
parras partaan parrasta edge
paljas paljaan paljasta bare
paras parhaan parasta the best
patsas patsaan patsasta statue
pensas pensaan pensasta bush
piiras piiraan piirasta  
porras portaan porrasta step
porsas porsaan porsasta pig
potilas potilaan potilasta patient
pudas putaan pudasta  
puhdas puhtaan puhdasta clean
ratas rattaan ratasta cogwheel
raavas raavaan raavasta big
rahvas rahvaan rahvasta people
raitis raittiin raitista fresh
raihnas raihnaan raihnasta decrepit
rastas rastaan rastasta  
ratsas ratsaan ratsasta  
rengas renkaan rengasta ring, tire
reipas reippaan reipasta snappy
rietas riettaan rietasta indecent
ruhtinas ruhtinaan ruhtinasta prince
ruis rukiin ruista rye
runsas runsaan runsasta rich
ruumis ruumiin ruumista body
saapas saappaan saapasta boot
saalis saaliin saalista prey
sairas sairaan sairasta sick
sees sekeen seestä clear
sotilas sotilaan sotilasta soldier
tahdas tahtaan tahdasta paste
taivas taivaan taivasta sky
tehdas tehtaan tehdasta factory
teuras teuraan teurasta slaughtered (animal)
tiivis tiiviin tiivistä tight
toipilas toipilaan toipilasta convalescent
tupas tuppaan tupasta  
tuores tuoreen tuoresta fresh
turilas turilaan turilasta  
tursas tursaan tursasta  
tyyris tyyriin tyyristä expensive
uros uroon urosta male
uuras uuraan uurasta busy
valpas valppaan valpasta attentive
varas varkaan varasta thief
varras vartaan varrasta spit
varvas varpaan varvasta toe
valas valaan valasta whale
valmis valmiin valmista ready
vauras vauraan vaurasta rich
vehmas vehmaan vehmasta lush
vilpas vilppaan vilpasta  
vieras vieraan vierasta guest
viisas viisaan viisasta wise
vitsas vitsaan vitsasta twig
vuolas vuolaan vuolasta fast-flowing
äes äkeen äestä harrow