S-loppuisten sanojen neljäs taivutustyyppi
 
 
    
 

Tähän taivutustyyppiin kuuluvat kaikki s-loppuiset sanat, jotka taipuvat neljännen taivutustyypin mukaisesti. Listassa ei kuitenkaan ole -ias- ja -kas-loppuisia sanoja, koska niitä on paljon ja ne kaikki taipuvat samalla tavalla. (-äs-loppuiset sanat lisätään myöhemmin.)
 
Nominatiivi Genetiivi Partitiivi Selitys
ahdas ahtaan ahdasta  
allas altaan allasta  
ahnas ahnaan ahnasta  
altis alttiin altista  
armas armaan armasta  
aulis auliin aulista  
autuas autuaan autuasta  
hammas hampaan hammasta  
harras hartaan harrasta  
hauras hauraan haurasta  
hidas hitaan hidasta  
hirvas hirvaan hirvasta  
ies ikeen iestä  
kangas kankaan kangasta  
kallis kalliin kallista  
kalvas kalvaan kalvasta  
karsas karsaan karsasta  
karvas karvaan karvasta  
katras katraan katrasta  
kaunis kauniin kaunista  
kauris kauriin kaurista  
keidas keitaan keidasta  
kernas kernaan kernasta  
kinnas kintaan kinnasta  
kiivas kiivaan kiivasta  
kirves kirveen kirvestä  
kitsas kitsaan kitsasta  
kiuas kiukaan kiuasta  
koiras koiraan koirasta  
kokelas kokelaan kokelasta  
kuhilas kuhilaan kuhilasta  
kuningas kuninkaan kuningasta  
kunnas kunnaan kunnasta  
kuulas kuulaan kuulasta  
lammas lampaan lammasta  
lipas lippaan lipasta  
lounas lounaan lounasta  
lunnas lunnaan lunnasta  
mallas maltaan mallasta  
marras martaan marrasta  
mies miehen miestä  
naaras naaraan naarasta  
nauris nauriin naurista  
opas oppaan opasta  
oas okaan oasta  
oinas oinaan oinasta  
olas olaan olasta  
oppilas oppilaan oppilasta  
oras oraan orasta  
parras partaan parrasta  
paljas paljaan paljasta  
paras parhaan parasta  
patsas patsaan patsasta  
pensas pensaan pensasta  
piiras piiraan piirasta  
porras portaan porrasta  
porsas porsaan porsasta  
potilas potilaan potilasta  
pudas putaan pudasta takaisin pääjokeen yhtyvä joen haara
puhdas puhtaan puhdasta  
ratas rattaan ratasta  
raavas raavaan raavasta  
rahvas rahvaan rahvasta  
raitis raittiin raitista  
raihnas raihnaan raihnasta  
rastas rastaan rastasta  
ratsas ratsaan ratsasta  
rengas renkaan rengasta  
reipas reippaan reipasta  
rietas riettaan rietasta  
ruhtinas ruhtinaan ruhtinasta  
ruis rukiin ruista  
runsas runsaan runsasta  
ruumis ruumiin ruumista  
saapas saappaan saapasta  
saalis saaliin saalista  
sairas sairaan sairasta  
sees sekeen seestä  
sotilas sotilaan sotilasta  
tahdas tahtaan tahdasta tahna
taivas taivaan taivasta  
tehdas tehtaan tehdasta  
teuras teuraan teurasta  
tiivis tiiviin tiivistä  
toipilas toipilaan toipilasta  
tupas tuppaan tupasta  
tuores tuoreen tuoresta  
turilas turilaan turilasta  
tursas tursaan tursasta  
tyyris tyyriin tyyristä  
uros uroon urosta  
uuras uuraan uurasta  
valpas valppaan valpasta  
varas varkaan varasta  
varras vartaan varrasta  
varvas varpaan varvasta  
valas valaan valasta  
valmis valmiin valmista  
vauras vauraan vaurasta  
vehmas vehmaan vehmasta  
vilpas vilppaan vilpasta  
vieras vieraan vierasta  
viisas viisaan viisasta  
vitsas vitsaan vitsasta  
vuolas vuolaan vuolasta  
äes äkeen äestä