Konsonantit

1   Konsonanttiäänteet

Suomen kielessä 13 konsonanttiäännettä: [d], [h], [j], [k], [l], [m], [n], [ŋ], [p], [r], [s], [t] ja [v]. Vierasperäisissä sanoissa voivat esiintyä myös [b], [f], [g], [ʃ], [z] ja [ʒ]. Ääntämisohjeissa käytetään The International Phonetic Associationin IPA-merkistöä.

2   Kestoaste

Konsonanteilla on kaksi kestoastetta: lyhyt ja pitkä. Lyhyttä äännettä merkitään yhdellä kirjaimella ja pitkää yleensä kahdella samalaisella kirjaimella. Kotoperäisissä sanoissa pitkänä voivat ääntyä [h], [j], [k], [l], [m], [n], [ŋ], [p], [r], [s], [t] ja [v]. Näistä [j] ääntyy pitkänä vain i-loppuisen diftongin jälkeen, esim. leija [leijja] ja tuija [tuijja]. Vastaavasti [v] ääntyy pitkänä vain u-loppuisen diftongin jälkeen, esim. vauva [vauvva] ja sauva [sauvva]. Kummassakin tapauksessa pitkä konsonantti kirjoitetaan yhdellä kirjaimella. Äänteellä [ŋ] ei ole omaa merkkiä. Pitkä [ŋ] voi esiintyä vain vokaalien välissä ja silloin sitä merkitään kirjainyhdistelmällä ng, esim. kengät [keŋŋæt] ja kuningas [kuniŋŋas]. Lyhyttä [ŋ]-äännettä merkitään n-kirjaimella k:n edellä, esim. kenkä [keŋkæ] ja sanka [saŋka], g-kirjaimella n:n edellä, esim. signaali [siŋna:li] ja magneetti [maŋne:tti], ja kirjainyhdistelmällä ng muissa tapauksissa, esim. englanti [eŋlanti] ja kongressi [koŋressi].

3   Ääntäminen

Konsonanttimerkkien ääntäminen on esitetty seuraavassa taulukossa.

Kirjain Esimerkkejä Ääntäminen
B [b] banaani [bana:ni]
lobbaus [lobbaus]
englannin b sanassa banana
saksan b sanassa Banane
ruotsin b sanassa banan
virossa ei ole vastinetta
venäjän б sanassa банан
C [s] Etu- ja keskivokaalien edessä
celsiusaste [selsiusaste]
englannin c sanassa center
saksan ß sanassa Straße
ruotsin s sanassa svin
viron s sanassa sada
venäjän с sanassa самовар
C [k] Takavokaalien ja konsonanttien edessä
disco [disko]
costaricalainen [kostarikalainen]
englannin c sanassa car (ilman aspiraatiota)
saksan k sanassa kaufen (ilman aspiraatiota)
ruotsin k sanassa katt
viron g sanassa taga
venäjän к sanassa корова
D [d] side [side]
addiktio [addiktio]
englannin d sanassa deck
saksan d sanassa Decke
ruotsin d sanassa dansa
virossa ei ole vastinetta
venäjän д sanassa добрый
F [f] faarao [fa:rao]
muffinssi [muffinssi]
englannin f sanassa fish
saksan f sanassa Fisch
ruotsin f sanassa far
viron f sanassa fakt
venäjän ф sanassa фонтан
G [g] gorilla [gorilla] englannin g sanassa get
saksan g sanassa gestern
ruotsin g sanassa gå
virossa ei ole vastinetta
venäjän г sanassa гость
GN [ŋn] Tavallisesti vokaalien välissä
signaali [siŋna:li]
magnneetti [maŋne:tti]
ignoroida [iŋnoroida]
englannin ng + n sanassa sing now
saksassa ei ole vastinetta
ruotsin gn sanassa regna
virossa ei ole vastinetta
venäjässä ei ole vastinetta
GN [gn] Muulloin
gneissi [gneissi]
gnu [gnu]
diagnoosi [diagno:si]
englannin gn sanassa magnet
saksan gn sanassa Gneis
ruotsin gn sanassa gno
virossa ei ole vastinetta
venäjän гн sanassa гном
H [h] hame [hame]
hihhuli [hihhuli]
englannin h sanassa home
saksan h sanassa Hause
ruotsin h sanassa hus
viron h sanassa paha
venäjässä ei ole vastinetta
J [j] joulu [joulu]
leija [leijja]
englannin y sanassa yes
saksan j sanassa jeder
ruotsin j sanassa jul
viron j sanassa maja
venäjän й sanassa майонеза
K [k] kuka [kuka]
kukka [kukka]
englannin k sanassa kit (ilman aspiraatiota)
saksan k sanassa kaufen (ilman aspiraatiota)
ruotsin k sanassa katt
viron g sanassa taga
venäjän к sanassa корова
L [l] palo [palo]
pallo [pallo]
englannin l sanassa let
saksan l sanassa laufen
ruotsin l sanassa lampa
viron l sanassa loss
venäjän л sanassa лощадь
M [m] tuma [tuma]
tumma [tumma]
englannin m sanassa milk
saksan m sanassa Milch
ruotsin m sanassa mjölk
viron m sanassa piim
venäjän м sanassa молоко
N [n] sana [sana]
mennä [mennæ]
englannin n sanassa not
saksan n sanassa nein
ruotsin n sanassa hon
viron n sanassa näha
venäjän н sanassa она
NG [ŋŋ] Vokaalien välissä
kangas [kaŋŋas]
kengät [keŋŋæt]
englannin ng sanassa singing (mutta pidempi)
saksassa ei ole vastinetta
ruotsin ng sanassa pengar
virossa ei ole vastinetta
venäjässä ei ole vastinetta
NG [ŋ] Muulloin
englanti [eŋlanti]
kongressi [koŋressi]
englannin ng sanassa sing
saksan ng sanassa singen
ruotsin ng sanassa tänka
viron n sanassa king
venäjän н sanassa она
P [p] napa [napa]
nappi [nappi]
englannin p sanassa pet (ilman aspiraatiota)
saksan p sanassa Piste (ilman aspiraatiota)
ruotsin p sanassa pappa
viron b sanassa tuba
venäjän п sanassa папа
Q [k] qatarilainen [katarilainen] englannin k sanassa kit (ilman aspiraatiota)
saksan k sanassa kaufen (ilman aspiraatiota)
ruotsin k sanassa katt
viron g sanassa taga
venäjän к sanassa корова
R [r] koira [koira]
hyrrä [hyrræ]
englannin r sanassa red (voimakkaammin)
saksan r sanassa rot (pehmeämmin)
ruotsin r sanassa röd
viron r sanassa roos
venäjän р sanassa корова
S [s] kasa [kasa]
kassa [kassa]
englannin s sanassa sit
saksan ß sanassa Straße
ruotsin s sanassa svin
viron s sanassa sada
venäjän с sanassa самобар
Š [ʃ] tšekki [tʃekki] englannin sh sanassa show
saksan sch sanassa Schuh
ruotsin ti sanassa operation
viron š sanassa šokolaad
venäjän ш sanassa шкаф
SH [ʃ] Useimmissa lainasanoissa
shakki [ʃakki]
englannin sh sanassa show
saksan sch sanassa Schuh
ruotsin ti sanassa operation
viron š sanassa šokolaad
venäjän ш sanassa шкаф
T [t] mato [mato]
matto [matto]
englannin t sanassa tell (ilman aspiraatiota)
saksan t sanassa Tisch (ilman aspiraatiota)
ruotsin t sanassa tak
viron d sanassa sada
venäjän т sanassa путка
V [v] kuva [kuva]
vauva [vauvva]
englannin v sanassa vice
saksan w sanassa wissen
ruotsin v sanassa vit
viron v sanassa võtta
venäjän в sanassa вода
W [v] watti [vatti] englannin v sanassa vice
saksan w sanassa wissen
ruotsin v sanassa vit
viron v sanassa võtta
venäjän в sanassa вода
X [ks] luxemburgilainen [luksemburgilainen] englannin x sanassa taxi
saksan chs sanassa wachsen
ruotsin x sanassa taxi
viron ks sanassa üks
venäjän кс sanassa такси
Z [ts] Useimmissa lainasanoissa
zeniitti [tseni:tti]
pizza [pitsa]
englannin ts sanassa cats
saksan z sanassa ziehen
ruotsin ts sanassa sats
viron ts sanassa mets
venäjän ц sanassa цирк
Z [z] Muutamissa lainasanoissa
azeri [azeri]
englannin z sanassa zebra
saksan s sanassa Rose
ruotsissa ei ole vastaavaa äännettä
virossa ei ole vastaavaa äännettä
venäjän з sanassa зонтик
Ž [ʒ] fidži [fidʒi] englannin s sanassa pleasure
saksan j sanassa Journal
ruotsissa ei ole vastaavaa äännettä
viron ž sanassa žurnaal
venäjän ж sanassa журнал