T

Singular

Plural

Nominativ

t [te:]

t:t [te:t]

Akkusativ

t [te:], t:n [te:n]

t:t [te:t]

Genitiv

t:n [teen]

t:iden [teiden], t:itten [teitten]

Partitiv

t:tä [te:tæ]

t:itä [teitæ]

Essiv

t:nä [te:næ]

t:inä [teinæ]

Translativ

t:ksi [te:ksi]

t:iksi [teiksi]

Inessiv

t:ssä [te:ssæ]

t:issä [teissæ]

Elativ

t:stä [te:stæ]

t:istä [teistæ]

Illativ

t:hen [te:hen]

t:ihin [teihin]

Adessiv

t:llä [te:llæ]

t:illä [teillæ]

Ablativ

t:ltä [te:ltæ]

t:iltä [teiltæ]

Allativ

t:lle [te:lle]

t:ille [teille]

Abessiv

t:ttä [te:ttæ]

t:ittä [teittæ]

Komitativ

 

t:ineen [teine:n]

Instruktiv

 

t:in [tein]

Finnische Grammatik   [Suomi] [English] [Deutsch] Valid HTML 4.01!
© 1999 - 2004 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi