T

Yksikkö

Monikko

Nominatiivi

t [te:]

t:t [te:t]

Akkusatiivi

t [te:], t:n [te:n]

t:t [te:t]

Genetiivi

t:n [teen]

t:iden [teiden], t:itten [teitten]

Partitiivi

t:tä [te:tæ]

t:itä [teitæ]

Essiivi

t:nä [te:næ]

t:inä [teinæ]

Translatiivi

t:ksi [te:ksi]

t:iksi [teiksi]

Inessiivi

t:ssä [te:ssæ]

t:issä [teissæ]

Elatiivi

t:stä [te:stæ]

t:istä [teistæ]

Illatiivi

t:hen [te:hen]

t:ihin [teihin]

Adessiivi

t:llä [te:llæ]

t:illä [teillæ]

Ablatiivi

t:ltä [te:ltæ]

t:iltä [teiltæ]

Allatiivi

t:lle [te:lle]

t:ille [teille]

Abessiivi

t:ttä [te:ttæ]

t:ittä [teittæ]

Komitatiivi

 

t:ineen [teine:n]

Instruktiivi

 

t:in [tein]

Suomen kielioppi   [Suomi] [English] [Deutsch] Valid HTML 4.01!
© 1999 - 2004 Panu Mäkinen
Palaute - Feedback + pamakine@jyu.fi