Hakemistosivulle choose language   välj språk

 

 

Hämeenkosken Kiljuhanhitarha

 


Tarhan ja lintuhoitolan esittely

Yhteystiedot

Pentti Alho
puhelin/fax 03 7654 727,
matkapuhelin 0440- 654727

Tarhan tarkoitus

Kiljuhanhi ei pesi Suomessa enää luonnonvaraisena. Lintujenkasvattajana toimivan Pentti Alhon omistamalla Hämeenkosken tarhalla kasvatetaan kiljuhanhia luontoon istutettavaksi. Suomen muissa lintutarhoissa on vain yksittäisisä kiljuhanhia, jotka pesivät satunnaisesti. Hämeenkoskella on noin 100 kiljuhanhea ja muutamia kymmeniä muita lintuja. Tarhan yhteydessä toimivalle lintuhoitolalle tuodaan lisäksi hoidettavaksi loukkantuneita ja nääntyneitä lintuja, kunnes ne voidaan palauttaa luontoon. Hoitola on erillään kiljuhanhista ja koko tarha on katettu lintuinfluenssan torjumiseen tähtäävien määräysten mukaisesti. Tarhalla ole koskaan amputoitu lintujen siipiä. EU:n eläinsuojelun vuoksi määräämä yleinen tarhalintujen siipien amputointikielto tuli voimaan vuonna 2000

Tarhan kuvaus

Tarha-alueen pinta-ala on noin 5000 neliömetriä. Alue jakautuu kolmeen osaan.

Kiljuhanhien kasvatus

Parien eristäminen kesäksi pesimään erillisissä osastoissa on hyvä menetelmä, sillä osastossa on rauha muilta pareilta ja nuorilta linnuilta. Paritarhassa voidaan seurata lintujen lisääntymistä ja varmistua kiljuhanhen poikasten oikeista vanhemmista kantakirjaa varten. Noin sadan linnun tarha on suuri, ja kiljuhanhet alkavat häiritä toisiaan eristyskopeista huolimatta. Muiden lajien linnut ovat hyödyksi, sillä ne vähentävät kiljuhanhien toisilleen aiheuttamaa stressiä.

Lintujen ruokinta ja muu hoito vaatii joka päivä usean tunnin työn, joka vaihtelee vuodenajan mukaan. Työ on ympäri vuoden yhden henkilön varassa. Kiljuhanhen Ystävät ry:n jäsenet sekä Hämeen ympäristökeskuksen työntekijät ja työvoimaviranomaisten rahoituksella palkatut henkilöt ovat kuitenkin vuosien mittaan avustaneet Pentti Alhoa kiireisimpinä aikoina ja kunnostaneet tarhaa.

Tarhan talous

Kiljuhanhitarhan toiminta jatkuu tarhayrittäjän ja yhdistyksen välisen sopimuksen pohjalta ainakin vuoteen 2008 asti. Tarha on riippuvainen julkisesta ja yksityisestä tuesta, mutta tuki on riittämätöntä, ja tällä vuosituhannella yhdistys on ainoastaan vuosina 2001-2004 pystynyt maksamaan korvauksen tarhayrittäjän tekemästä työstä. Työtä on kuitenkin tehty joka vuosi yhtä paljon. Tilanne on kohtuuton.

Kiljuhanhen Ystävät voi ilokseen palkita yli 200 euron arvoisen tuen antajat kauniilla taululla, sillä joukko eteviä taiteilijoita on lahjoittanut käyttöömme sarjan kiljuhanhiaiheisia teoksia, jotka julkaisemme vuositauluina yhden kerrallaan. Ensimmäiset taiteilijat ovat Auvo Taivalvuo, Kari Eischer, Pekka Saikko, Tom Björklund, Erik van Ommen ja Dag Petterson. Taiteilija Niilo Kallion kiljuhanhimaalaukset koristavat yhdistyksen hyväksi myytäviä T- ja college-paitoja. Kuvat ovat kuvasivullamme.

Kiljuhanhitarhaa avustaneet ja avustavat yritykset luetellaan yhdistyksen pääsivun alareunassa. Niille kuuluu lämmin kiitos.


Kiljuhanhitarhan historiaa

Perustaminen ja ylläpito

Tarha perustettiin WWF Suomen aloitteesta 1980-luvun lopulla, jolloin oli käynyt ilmeiseksi, että Hailuodon kiljuhanhitarhalta ei saatu tarpeeksi poikasia Lapissa toimeenpantujen istutusten tarpeisiin. Ensimmäiset, tilapäisiksi jäänneet, häkit ja hallit syntyivät lahjoitustarvikkeista talkoovoimin. Metsästäjien keskusjärjestö lahjoitti ensimmäisen vesikaivon. Hallien materiaalien, etenkin UV-suojattujen Milotex-muovikalvojen ja myöhemmin Kateflex-katteiden hankinnassa saatiin alan yrityksiltä melkoinen sponsorituki. Hämeen ympäristökeskus on rahoittanut osan tarhan kunnostustöistä, esimerkiksi vuoden 2000 talvihallin ja porakaivon rakennuskustannuksista suurin osa saatiin ympäristöhallinnolta ja työllisyysvaroista.

WWF oli aluksi Hämeenkosken kiljuhanhitarhan ylläpitäjä kymmenkunta vuotta. Alkuvuosina Ympäristöministeriö antoi WWF:n kautta tarhalle n. 50 000 markkaa vuodessa. Sillä saatiin katettua juoksevia menoja ja kasvattajalle pieni hoitopalkkio. Tämän tuen päätyttyä epäonnistuneiden istutuksien jälkeen vuonna 1999 tarha siirtyi hallinnolliseti Kiljuhanhen Ystävät ry:lle. Nykyisin käytetään eri istutusmenetelmää.

Suomen valtion ja yksityisten tahojen lisäksi myös Euroopan Unioni on tukenut kiljuhanhitarhaa, mutta epäsäännöllisesti.

Kiljuhanhien hankinta

Ensimmäiset 22 kiljuhanhea tuotiin syksyllä 1989 Hailuodosta, jonne ne oli saatu Ruotsin istutusprojektilta Öster-Malmasta. Myöhemmin tarhakantaa täydennettiin Etelä-Ruotsin, Saksan ja Tanskan yksityisiltä lintutarhoilta hankituilla linnuilla. Kaikki nämä kiljuhanhet on alunperin hankittu Venäjän länsiosista 1800-luvun lopussa.

Hanhien kasvatushistoria

Kesällä 1991 kuoriutuivat Hämeenkosken ensimmäiset poikaset 2-vuotiaalle kiljuhanhipariskunnalle. Aluksi kasvatus ja lisääntyminen tapahtui ns. joukkokasvatuksena, joka osoittautui huonoksi. Niinpä tarhalla aloitettiin vuonna 1994 paritarhojen käyttö ja tulokset paranivat. Istutuksiin käyteyt linnut vähensivät tietenkin tarhakantaa. Istutustauon alettua 1999 tarhakanta kasvoi paremmin ja käsitti parhaimmillaan jopa 133 lintua. Vuonna 2002 saavutti lentokyvyn ennätykselliset 43 kiljuhanhenpoikasta. Joulukuussa 2005 Suomen kiljuhahhia kohtasi tuho, kun poikkeuksellinen lumentulo rikkoi tarhan ja lähes puolet kiljuhanhista joutui irralleen talviseen luntoon, jossa ne ilmeisesti menehtyivät. Seuraavana kesänä parinsa menettäneet kiljuhanhet eivät pesineet ja vähenivät edellen. Sittemmin tarha on korjattu ja kiljuhanhet ovat taas lisääntymässä - keväällä 2007 niitä oli noin 75.

Lintujen tutkiminen

Vuonna 1998 julkaistiin tutkimus, jonka mukaan niin Ruotsin kuin Suomenkin kiljuhanhitarhoisa olisi tundrahanhen ja kiljuhanhen risteymiä. Sitä ne eivät ole. Vuoden 2001 aikana tutkittiin Hämeenkosken kiljuhanhien geeniperimää sen selvittämiseksi, missä määrin tarhalintujen joukossa on mahdollisesti vieraiden hanhilajien hybridejä. Venäjän tiedeakatemian laboratoriossa tehdyt tutkimukset valmistuivat kesällä 2002 ja niiden mukaan tarhahanhet kelpaavat istutettaviksi. Tutkittavana oli sekä mitokondrio- että tuma-DNA.

Vuonna 2006 Saksassa tehty lisätutkimus osoitti, miten erehdys oli päässyt syntymään. Samalla tutkittiin Saksan tarhakiljuhanhet. Tuloksista nähdään myös, että Euroopan tarhoissa on riittävän paljon perimältään erilaisia kiljuhanhia. Pitämällä kantakirjaa ja vaihtamalla tarvittaessa lintuja käytössämme on pian jokaisen palautusprojektin unelma: paras mahdollinen istutuskanta. Selostus tutkimuksista on Kiljuhanhen Ystävä-lehden numeroissa 1 ja 2 / 2007. Alkuperäisdokumentit ovat osoitteessa http://www.piskulkaconf.tk/ .

Tarhan laajennus, kunnostus, vaurioituminen ja korjaus

Kaikki kunnostustyöt tähtäävät tarhan hygieenisten olojen sekä kiljuhanhien viihtyvyyden ja poikastuotoksen parantamiseen. (Kuvat kuvasivullamme)

Suunnitelmia:


< kahanpaa@maths.jyu.fi> päivitetty 13.7.2007