Symbolinen laskenta, syksy 2021

Perustiedot

Jos et onnistu ilmoittautumaan netissä, tule silti mukaan. Ota yhteyttä luennoitsijaan sähköpostilla tai luennolla. Käytännössä ilmoittautumisesta käy ensimmäisten harjoitusten palauttaminen.

HUOM: Jos sähköpostiin ei kuulu vastausta, lähetä uudestaan.

Basic information in English

Contrary to the information given in Sisu and elsewhere, it is possible to take and pass the course in English. Please contact the instructor Joonas Ilmavirta for details.

Kurssin suoritus

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustehtäviä ja suorittamalla. Luennoilla ja harjoituksissa saa käydä jos tahtoo. Harjoituksista saa apua tehtäviin, ja niihin voi tulla myös oman ryhmän ulkopuolella jos tilaa on. Etäharjoitukset toteutetaan Teamsissa Ratkomon alla; etsiydy siellä kurssin kanavalle ja kysy vapaasti joko harjoitusaikana tai muulloin.

Hyväksytty arvosana edellyttää, että on tehnyt tehtävät. Pakollisten tehtävien lisäksi täytyy tehdä vähintään viisi omavalintaista lisätehtävää koko kurssin aikana. Kannattaa tehdä pari ylimääräistä, ettei tarvitse puutteiden takia palauttaa useaan kertaan. Kerro, jos tarvitset suorituksen erityisen nopeasti rekisteriin.

Jos tehtävien palautus myöhästyy, tulee lisätekemistä 5 tehtävää per alkava myöhästymisviikko. Samoin jos loppupalautus ei mene kahdella ensimmäisellä yrittämällä läpi, jokainen lisäyritys aiheuttaa 5 lisätehtävää. Tee kerralla kunnolla, tee pari ylimääräistä tehtävää varmuuden vuoksi, ja palauta ajoissa!

Harjoitustehtävät

Pakolliset tehtävät on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: A, B ja C. Lisätehtävät ovat paketissa X. Paketti A on ensimmäiselle viikolle, paketti B viikoille 2–4 ja paketit C ja X viikoille 5–7. Pakettia X voi alkaa työstää jo aiemmin. Kullakin viikolla keskitytään harjoituksissa kyseisiin paketteihin.

Tehtäväpaketit ovat alun jälkeen englanninkieliset. Kysy rohkeasti apua jos se haittaa ymmärtämistä, sillä englannin kieli ei ole oppimistavoite. Kaikkiin kysymyksiin saa vastata suomeksi.

Palautukset tehdään sähköpostitse:

Tehtäviä saa ja on hyväkin miettiä yhdessä, mutta jokainen kirjoittaa vastauksensa ja etenkin kommenttinsa itse. Jos teet paljon yhteistyötä jonkun kanssa, merkitse siitä tieto kunkin relevantin wxm-tiedoston alkuun. Plagiointiepäily aiheuttaa tutkinnan.

Jokaiseen pakolliseen tehtävään on pakko vastata. Jos se koskee aihetta, joka on sinulle täysin vieras, tai siitä ei muuten tule mitään, kerro kommentissa, mikä tehtävässä on vaikeaa. Tee jokin muu tehtävä kokonaan korvaamaan puute.

Myöhästyminen ja erityisjärjestelyt ovat mahdollisia, mutta aiheuttaa mahdollisesti lisätehtäviä. Ota yhteys luennoitsijaan.

Kurssin ohjelmistot

Kurssilla käytetään ohjelmistoa nimeltä wxMaxima. Varsinain laskukone on nimeltään Maxima ja sen käyttöliittymä on wxMaxima. Jos asentaminen takkuaa, kannattaa aloittaa yliopiston koneilla, joihin nämä on asennettu valmiiksi. Kurssin voi hyvin suorittaa kokonaan yliopiston koneilla. Seuraa yllä olevaa linkkiä päästäksesi asentamaan Maximan kaikkine osineen.

Joissain valinnaisissa tehtävissä käytetään LaTeXia. Siihen suositeltava työkalu on MiKTeX. Vaihtoehtoisesti voit käyttää ilmaista nettipohjaista Overleaf-palvelua.

Harjoitustehtävien ohjeet on suunnattu englanninkieliseen käyttöliittymään. Jos sinun wxMaximasi puhuu (osittain) suomea, valikot näyttävät vähän eriltä, mutta komennt ovat samat. Apuvalikossa "Index" on "Sisältä".

Jos Maximan ulkoasu tai käytös ei miellytä (esim. turhia valikoita tai automaattinen sulkeiden täydennys), asioita voi muuttaa asetuksista. Kysy neuvoa!

Ratkaisuja ongelmiin

Tässä on koottuja ratkaisuja toistuviin teknisiin ongelmiin. Kysy apua näiden toteuttamisessa!

Joissain wxMaxima-versioissa ohjeet avautuvat selaimeet eivätkä ohjeikkunaan kuten eräässä tehtävänannossa oli ajateltu. Jos sinulle käy näin, voit tehdä A-paketin ohjetehtävän sovellettuna. Ohjeet ovat sisällöltään samat; ero on vain hakutyökaluissa ja ulkomuodossa. Olipa ohje millainen tahansa, sitä kannattaa opetella käyttämään.

Voit avata wxm-tiedostoja suoraan kansiosta (esim. Resurssienhallinnan kautta). Ensimmäisellä kerralla Windows kysyy, millä ohjelmalla avataan. Lista ei tarjoa wxMaximaa valmiiksi, joten se pitää erikseen hakea. Maximan asennuskansiosta löytyy alakansio "bin" ja sieltä ohjelma nimeltä wxmaxima. Valitse se.

Jos Maxima antaa Lisp-erroreita piirrettäessä, vika on todennäköisesti siitä, että Windowsin käyttäjänimessäsi on ääkkösiä. Maxima tallentaa joitain väliaikaistiedostoja Windows-käyttäjäsi alle, muttei enää löydä niitä merkistösotkun takia. Ratkaisu: Ympäristömuuttujan %MAXIMA_TEMPDIR% sisältö pitää muuttaa ääkkösettömäksi poluksi, vaikkapa toisella seuraavista tavoista.

Vaihtoehtoisesti voi koittaa jotain toista Lisp-versiota, joka kestää ääkkösiä, jos vain osaa. Tämä on koonti netin viisauksista, mutta jalostetaan jos on tarpeen. Anna palautetta! Ja kysy apua toteuttamiseen.

Tiedostoja

Tallenna wxm-tiedostot koneellesi ja avaa sitten wxMaximalla (tai kansiosta klikkaamalla). Älä yritä avata suoraan selaimella, vaan tallenna tiedosto (vaikkapa klikkaamalla hiiren oikealla napilla). Kannattaa luoda kansio, johon laitat kaikki tämän kurssin tiedostot; niitä tulee kertymään.