Joonas Ilmavirta
Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
in English · Latine

Linkit

Minä muualla

Jyväskylän yliopisto

Inversio-ongelmat

Muuta