Joonas Ilmavirta
Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
in English · Latine

Koti

Joonas Ilmavirta

Olen matematiikan akatemiatutkija ja apulaisprofessori Jyväskylän yliopistossa.

Englanninkielinen versio on laajempi.