Joonas Ilmavirta
Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
in English · Latine

Ota yhteyttä

Minulla ei ole kiinteää vastaanottoaikaa. Minua saa vapaasti häiritä milloin tahansa, jos minut löytää huoneestani tai muualta yliopistolta.

Sähköposti: joonas.ilmavirta@jyu.fi
Huone: MaD310
Puhelin: +358 40 805 4743

Postiosoite (ulkomailta)

Joonas Ilmavirta
University of Jyväskylä
Department of Mathematics and Statistics
P.O. Box 35 (MaD)
FI-40014 University of Jyväskylä
Finland

Postiosoite (Suomesta)

Joonas Ilmavirta
Jyväskylän yliopisto
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
PL 35 (MaD)
40014 Jyväskylän yliopisto