Title Page Contents Index |
Delphi-pikakurssi
Contents
Title Page
1. Malliohjelma
1.1 Yleistä Delphistä
1.2  Autolaskuri
1.2.1 Nappuloiden lisääminen
1.2.2 Laskuriruutujen lisääminen
1.2.3 Talletus
1.2.4 Kääntäminen ja ajaminen
1.2.5 Ohjelmakoodin lisääminen
1.2.6 Valmis ohjelma
1.3 Näkymättömät komponentit
1.3.1 Timer - ajastetut tapahtumat
1.3.2 Menut
1.3.3 Valmiit lomakkeet
1.3.4 Omat dialogit
1.4 Ohjelmakoodin korjailu
1.5 Muut tapahtumat
1.5.1 Saman tapahtuman käyttö toisessa komponentissa
1.5.2 Vedä ja pudota (drag and drop, DaD)
2. Object Pascalin ja C++:n eroja
2.1 Perusrakenne
2.1.1 Peruserot
2.1.2 Parametrin välitys
2.1.3 Silmukat ja taulukot
2.1.4 case-lause
2.2 Olio-ominaisuudet
2.3 Säikeet ja dynaamiset kontrollit
2.3.1 Delphi ei ole ”thread safe”
3. Tietokantojen käyttö
3.1 Tietokantakomponentit
3.2 Yhden taulun esimerkki
3.2.1 Tietokantataulun luominen
3.2.2 Delphi-sovellus, joka käyttää valmista taulua
3.3 Paneelit
3.3.1 Ikkunan jakaminen kahteen osaan
3.3.2 Ikkunan jakaminen kolmeen osaan
3.3.3 Paneelien näkyminen
3.3.4 Suhteellisen koon säilyttäminen
3.3.5 Paneelien lisääminen jälkikäteen
3.3.6 Muiden komponenttien koon automaattinen koon muutos
3.4 SQL-kyselyt
3.5 Tietueen ominaisuuksien selvittäminen
3.6 Dynaamisesti luotavat data-kontrollit
3.6.1 TabbedNotebook
3.6.2 PageControl
3.6.3 Apuluokka cKentat
3.6.4 Data-kontrollien lisääminen dynaamisesti
3.7 Useiden tietokantataulujen yhdistäminen
3.8 Raportointi
3.9 XML-tietokannat
4. Multimediaa Delphillä
4.1 Lähtökohta
4.1.1 Tietokanta
4.2 Äänen soittaminen
4.2.1 Lyhyt esimerkki
4.2.2 Tietokantataulun lisääminen
4.2.3 Painetun kirjaimen tunnistaminen
4.2.4 Taulusta haetun äänen soittaminen
4.2.5 Tietueen kentän hakeminen nimen perusteella
4.2.6 Erillisen kenttä-komponentin käyttö
4.2.7 Suora hyppy taulun oikealle riville
4.3 Kuvan esittäminen
4.4 WinAapinen 1.0
5. Omien komponenttien tekeminen
5.1 Miksi omia komponentteja
5.2 Yksinkertainen TLaskuri
5.3 Väärinkäytön poistaminen:
5.4 Oletusarvojen muuttaminen
5.5 Komponentin ikonin piirtäminen
5.6 Komponentin lisääminen komponenttikirjastoon
6. Tapahtumapohjainen ohjelmointi
6.1 TLaskuri