Hakemiston kurssit/winohj - sisällys

vclclx/      - Sekä VCL:llä että CLX:llä testatut esimerkit
delphi/      - vain Delphillä testatut esimerkit
delphi6/     - vain Delphi 6:lla testatut esimerkit
delphi7/     - vain Delphi 7:lla testatut esimerkit
delphi9/     - vain Delphi 2005:lla testatut esimerkit
csharp/      - C# -esimerkit
haskell/     - Haskell -esimerkit
htyot/      - kurssin vanhoja harjoitustöitä


ali/       - aliohjelmia C/WinAPI -ohjelmointiin


c-esim/      - joitakin C/WinAPI -esimerkkejä
dde/       - DDE (=Dynamic Data Exchange) -esimerkkejä

dll/       - DLL (=Dynamic Link Library) -esimerkkejä
dosohj/      - Monisteen Windows-ohjelmointi -C-kielellä (WOC) komentorivipohjaiset esimerkit
exet/       - Monisteen WOC esimerkit ajattevassa muodossa
html/       - Monisteiden HTML-versiot

help/       - avustuksen tekemiseen liittyviä tiedostoja
java/       - JAVA-esimerkkejä
kaytto/      - Käyttöliittymäluennon materiaalia 2001

kylix/      - vain Kylixillä testatut esimerkit

moniste/     - monisteiden lähdekoodit (Word)

multiwin/     - Monisteen WOC esimerkit useista ikkunoista
oliosana.htm   - Pieni oliosanasto
ongelmat.txt   - C-pikaselviytymisopas
oop/       - Olio-esimerkkejä, erityisesti monisteen Olio-ohjelmointi ja C++ -esimerkit
opengl/      - OpenGL/C -esimerkki
tulostus/     - monisteen WOC tulostukseen liittyvät esimerkit
whello/      - monisteen WOC yksinkertaisten Windows-ohjelmien esimerkit
whelp/      - Windows-helpin tekemmisiin liittyviä aputiedostoja ja ohjeita
winlaski/     - monisteen WOC laskurin "Windows-porttaus"