Ohjelmointi 2 / 2010

Demo 2 / 25.1

Monisteen numerointia noudattaen (* = 4 suositeltavaa):
1.
Ks. tehtäviä 4.2 ja 4.3. Tehdään järjestämisalgoritmista vielä yksi versio k-kirjaimisille nimille (meillä on lappuja, joissa on jokaisessa yksi sana jossa on k kpl kirjaimia):
0. i = k
1. Laita i:n kirjaimen mukaan kukin lappu omaan kasaansa nurinpäin
  (eli on kasa A-kirjaimille, B-kirjaimille, ...) 
2. i = i - 1
3. Kerää kasat oikeinpäin päällekkäin siten että ylimmäksi tulee A-kasa
4. jos i > 0, niin jatka 1.
5. Nimet järjestyksessä.
Jos jokaisessa nimessä olisi 10 kirjainta, niin mikä olisi tämän "jakamisalgoritmin" kompleksisuus (karkeasti ottaen: montako kertaa kutakin lappua pitäisi katsoa)?
2.
Kokeile puolitushakua puhelinluetteloon 3:lla keksimälläsi nimellä (joku esiintyy luettelossa, joku ei). Kirjaa ylös "nimien katsomisten" lukumäärä kussakin tapauksessa. Vastaako tehtävässä 4.10 kysyttyä kompleksisuutta O-mielessä (tulos olisi siis O(log n), esim. merkintä O(n) tarkoittaa että operaatioiden määrä on muotoa k1 * n + k2)?
3.
Algoritmi "Napoleonin hauta" -pasianssiin sen tarkistamiseksi, käykö tutkittava kortti tiettyyn "pakkaan" ja voiko toisaalta jostakin pakasta ottaa kortin. Ks. liite ja koeta keksiä taulukkopohjainen toteutus jossa "kaikki" pakat ovat "samanlaisia"! Ohjelmana:
 n:\kurssit\winohj\vclclx\delphi\korttipe\napoleon.exe
4*.
Keksi ilman lajittelua (siis älä käytä valmista lajittelualgoritmia) toimiva algoritmi joka siirtää pöydälle riviin levitetystä korttipakasta punaiset kortit vasempaan laitaan ja mustat oikeaan laitaan (vaikkei punaisia ja mustia olisi yhtä monta). Vihje: ks. tehtävä 4.14. Käytä "osoittimia". Voit testata algoritmissasi ohjelmalla
 n:\kurssit\winohj\vclclx\delphi\korttipe\jarjesta.exe.
5*.
Olkoon päiväys muodossa pp.kk. Kirjoita algoritmi, joka lisää päiväystä yhdellä (esim. 25.1 + 1 => 26.1, 31.1 + 1 => 1.2 jne.).TDD: Kirjoita ensin riittävästi esimerkkejä eri vaihtoehdoista.
6*.
Kirjoita Java-funktiot kertoman laskemiseksi sekä do-while -silmukalla että while -silmukalla. TDD: Kirjoita ensin kertomat 10 saakka.
n! = 1*2*3...n-1*n, esim 3! = 1*2*3 = 6
0! = 1
Pöytätestaa (ks. 5.4.2) Java-funktiosi syötöillä 0, 3 ja 6. Päättele myös toimisiko 1:llä.
7.
Sijoita 3 korttia kohdan 5.4.5 2-ulotteiseen mallitaulukkoon sekä tee tehtävä 5.13 (muttei mallitehtävän vastauksia).
8*.
"Sievennä" seuraavat ehdot (ks. moniste 5.7.4 Loogiset operaatiot):
Malli: ei ( a < 5)  sivennetyynä: ( a >= 5 )
a) ei hyväksytty joss ( dp < 40% tai vk1 < 6 tai summa < 12 )
b) ei lennä ulos kapakasta joss (kello < 4.00 ja selvinpäin)
c) NOT ( vikoja>90% AND kesto<5 kk)
d) ( (kello<7) tai sataa ) ja NOT ( ( kello>=7 ) ja ei sumua )
e) kotiin jos ( pimeä ja kylmä ) tai ( pimeä ja pelottaa )
B1.
Täydennä liitteenä oleva etu- ja sukunimen vaihtamisohjelma Etusuku.java
B2.
Luentomonisteen versiossa 2004 Luvussa 9.6 väitettiin että kahden olion yhtäsuuruudelta vaaditaan että
Olkoon seuraavassa a1,a2 ja a3 kolme luokan oliota ja b
boolean arvo.
reflektiivisyys: a1.equals(a1) pitää olla aina tosi
symetrisyys:   a1.equals(a2) == a2.equals(a1)
transitiivisuus: a1.equals(a2) = b; a2.equals(a3) = b; =>
         a1.equals(a3) = b;
Näistä transitiivisuutta koskeva väite on väärä. Todista tämä vastaesimerkillä.
G1-2.
Tee metodi pisteet, jolle viedään parametrinä merkkijono (jonon oltava samaa muotoa kuin yksi files.txt:ssä oleva rivi) ja funktio palauttaa reaalilukuna pisteiden lukumäärän (vinkki: Regular Expression ja java.util.regex.Pattern-luokka, vaatii vähintään SDK 1.4.1, ks http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/regex/Pattern.html). RegExpejä on kiva opetalla esim. ohjelmalla http://www.weitz.de/regex-coach/
Esimerkkejä riveistä ja siitä, mitä palautetaan:
teht1.txt = [T1-2:1.5] - oikea muoto     => 1.5
teht1.txt = [T1-2,1.5] - ei :        => 0.0
teht1.txt = (T1-2:1.5) - väärät sulut    => 0.0
teht1.txt = [T1-2:1,5] - pilkku eikä piste  => 1.0
teht1.txt = T1-2:1.5  - sulut puuttuu    => 0.0
teht1.txt  [T1-2:1.5] - =-merkki puuttuu  => 0.0
teht1.txt = [1-2:1.5] - T-merkki puuttuu  => 0.0
teht1.txt = [B1-2:1.5] - T-merkki puuttuu  => 0.0