Ohjelmointi 2 - 2008

Course in English

HUOM! Sivulle tulee vielä muutoksia!
Myös osa linkeistä voi olla toimimattomia koska materiaali ei ole vielä valmis.

Ajankohtaista


Ilmoittautuminen kurssin jatko-osiin:
TIEP112 Ohjelmointi 2, C++, 1.0 op, Muunnoskurssi Java - C++
TIEP113 Ohjelmointi 2, JSP, 1.0 op, Kurssin tietojen soveltaminen WWW:hen


Kurssin voi vallan hyvin suorittaa myös C/C++ pohjaisten alkeiskurssien pohjatiedoilla.
Pohjatietona tarvitaan se että yleensäkin tietää pienessä mielessä mitä on ohjelma ja että semmoinen pitää kääntää ja ajaa.
Hyvä olisi kerrata seuraavat asiat (kielestä riippumatta):

Tärkein linkki: Luennolla jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet

Muista myös: kurssin Wiki-sivut


Ilmoittautuminen: Korppi-järjestelmällä, mielellään ennen 1. luentoa.
Luennoitsija: Vesa Lappalainen ohjaukset myös Joel Lehtonen, Panu Ojala ja Tuomas Räsänen
Paikka: Agora Auditorio 3
Sisältö, esitiedot ja työmäärä: Java-kielen perusteet, olio-ohjelmoinnin alkeet Kurssin työmäärä 15.5 t/viikko!
Aika: 8.1.2008 alkaen ti 14:15-16, to 10:15-12
Demot: Pakolliset, hyvityspisteitä
Demotehtävät ja vastaukset
Demojen palauttaminen verkkoon. Demot voidaan palauttaa ainoastaan WWW:n kautta. Demojen vastaukset käydään läpi palautustilaisuuksissa Auditorio 3:ssa ma 14-16 ja 16-18. Demot pitää olla verkossa ennen ma 13.00.
Voit palauttaa demot myös NettiDemoWWW:llä.
Koska demot ovat osa kurssin suoritusta, on demoissa "huijaaminen" verrattavissa tenttissä lunttaamiseen ja käsitellään vastaavalla tavalla. Käytössä olevan tekniikan ansiosta huijaamisesta jää myös yleensä kiinni!
Demoryhmiin ilmoittautuminen Korpilla
Demojen mallivastauksia koodina
Harjoitustyö: Kukin vaihe näytetään ohjaajalle henkilökohtaisesti aikataulun mukaan, myöhästymiset -0.5 p/päivä. Katso palautusohjeet ja teko-ohjeet .
Ohjausaikojen varaaminen Korpilla
Malliharjoitustyö
Tyypillisiä harjoitustyön vikoja.
JSP harjoitustyön palautusohje
Kurssin Wiki
Pääteohjaukset: to 12-18 (AgB211.1), pe 8-16, ma 10-14 (AgB211.1) alk. 13.1, Ks. myös pvm:t ja aiheet
Pääteohjausryhmiin ilmoittautuminen Korpilla
Muista myös C++ ja JSP-kurssin pääteohjauksiin ilmoittautuminen!
Tentti/suoritustavat: 1. Välikoe to 20.3 klo 8.00, Auditorio 1 (kestää 4 h) (vk=max 24p, min 6p), pisteytys: 3/5*vk + dp1 + 2*dp2 (max=32, josta 12p=1/5, 26p=5/5)
Jos kurssi on hyväksytty välikokein, ei tietenkään tarvitse tulla loppukokeeseen :-) Välikokeita on siis vain YKSI!
Loppukokeet: ?.5 (jos kurssi suoritetaan loppukokeella, ei demoja tarvitse tehdä, harjoitustyön pitää kuitenkin olla hyväksytty ennen kokeeseen tulemista. Loppukoetta varten ei ole pakko näyttää jokaista harjoitustyön vaihetta, mutta vaiheita kannattaa siltä noudattaa. Suositeltavia näyttöjä: suunnitelma, tietorakenne, valmis työ. Kokeessa saa olla mukana yksi A4-kokoinen lunttilappu)
Kurssin voi suorittaa myös niin, että tekee 1. jakson demoista 105% (tämä on mahdollista Bonus ja Guru-tehtävien ansiosta). Tällöin ei tarvitse käydä välikokeessa (välikokeen kohdalle laitetaan 17 p), mutta suoritustapa pitää valita nyt etukäteen Korpista ja lisäksi pitää saada ohjaajan hyväksyntä suullisessa kuulustelussa ennen 1. välikoetta. Tämä tarjous koskee vain kurssilla 1. kertaa olevia!
Rautalangasta: Kurssille on 3 erilaista suoritustapaa:
1) yksi välikoe + demot yht.väh 40% (väh 25%/kerta) + harjoitustyö aikataulussa
2) pelkästään demot väh 105% 1. jaksosta + ohjaajan suullinen kuullustelu ennen välikoetta + 2. jakson demot + harjoitustyö aikataulussa
3) harjoitustyö ilman aikataulua (kuitenkin ennen tenttiä) + loppukoe 25.4.2008 (kokeessa saa olla mukana yksi A4-lunttilappu)
Materiaali tentissä: Välikokeessa/tenteissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai kirjoittimella). Ei suurennuslasia!
Materiaali: Ohjelmointi 2, vl-05 (luentomoniste, jaetaan luonnolla osina) ja Työkirja (nykyisin vain nettiversio). Ks. myös Olio-ohjelmointi ja C++, vl&rl-97
Ohjelmointi ++, vl-02 (luentomoniste, jaetaan C++ - luonnolla osina)
Varaa haluamasi monisteet Korpilla
Käsitekartta kurssin asioista
Kurssin Wiki
Tietoa Agoran luokkien käytöstä
Linkkejä muuhun materiaaliin
Javala - itseopiskelupaikka ja taitojen testaaminen
Sunin SDK 1.6 dokumentaatio
Haku SDK 1.6 manuaalista
Haku SDK 1.5 manuaalista
Sovellusprojektien SVN-luennon materiaalit
Tamperelaisten svn-ohjeita
WWW-sovellusten rakentaminen Javalla / Pekka Kosonen
Postilistat: Kurssille lähetetyt ryhmäpostit, ohj08@korppi.jyu.fi
Kurssin keskustelulista, ohj08k@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
Kurssin pulinalista, ohj08p@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
C/C++ -osuuden postilista, ohj08c@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
WWW -osuuden postilista, ohj08w@korppi.jyu.fi (kaikki saa lähettää)
Malliohjelmat: /kurssit/ohj2, mikroluokassa n:\kurssit\ohj2
/kurssit -linkki kurssien juurihakemistoon
Monisteen malliohjelmat: /kurssit/ohj2/moniste/esim, mikroluokassa n:\kurssit\ohj2\moniste\esim
/kurssit/cpp, mikroluokassa n:\kurssit\cpp - C++ -kurssin esimerkkiohjelmia
Luentojen aiheet: Luennolla jaettu lisämateriaali ja luentojen aiheet
Kirjallisuutta Luentomonisteet ovat monisteita eikä mikään korvaa hyvää kirjaa!
Kurssin ohjelma Alkaa ti 9.1.2008, harjoitustyön teko-ohje olisi hyvä olla luettuna!
Käytettävät ohjelmat Periaatteessa mikä tahansa Java -kääntäjä/editori
Kurssikyselyt Kurssikysely 2007
Kysely kurssien kuormittavuudesta, syksy 2004
Edellisestä kyselystä tarkemmin TIE120 sanalliset kommentit
Kevään 2002-kysely
Kevään 2001-kysely
Kevään 2000-kysely
Ynnä on arkistoinut vanhat kurssikyselyt. Katso kohdasta SMA112 Ohjelmointi. -98 -99


Välikokeen tehtävät, vastaukset ja tulokset


Email: vesal@mit.jyu.fi


Päivitetty 08.01.2008