Ohjelmointi++ 2002/ 22.1

Demo 1


Tehtävät

1-4.
Harjoitustyön vaihe 1 (lue työkirjasta vaatimukset).

5-6.
Haluat tehdä opettajalle ohjelman, jolla hän voi syöttää oppilaiden koenumeroja. Haluat että mm. seuraavat syötöt olisivat mahdollisia:
Koenumero >6.5[RET]
Koenumero >6½[RET]
Koenumero >6.25[RET]
Koenumero >6+[RET]
Koenumero >5.75[RET]
Koenumero >6-[RET]
Kuitenkin laskemisen kannalta koenumero kannattaa aina säilyttää reaalilukuna (eli merkkijono 6+ reaalilukuna 6.25). Kirjoita selkeät säännöt siitä, miten mikäkin syötetty merkkijono muutetaan reaaliluvuksi. Kirjoita vastaavat säännöt tulostamista varten, eli 5.75 tulostetaan aina muodossa 6-.
7.
Jos nimi olisi muodossa "Ankka Aku" ja se haluttaisiin tulostaa muodossa "Aku Ankka" (tai "Palo Jukka Pekka" muodossa "Jukka Pekka Palo"), niin mitä kohdan 3.4.2 aliohjelmista ehdottaisit käytettäväksi ja miten?
8.
Ohjelmointi++ -monisteen tehtävä 4.8, molemmat kohdat.
B1
Tee C++ -ohjelma, joka tulostaa kaikki ne kokonaisluvut <= 1000, joiden neliöjuuri on kokonaisluku.

GURU-tehtävät

G1-2
Katso mjonotpp.h">n:\kurssit\cpp\ali\mjonotpp.h ja sieltä erityisesti funktio erota. Tee sitä käyttäen (eli kutsut funktiota omasta ohjelmastasi, voit liimata/leikata toistaiseksi funktion koodin omaan .cpp-tiedostoon jos et osaa tehdä projektia), ohjelma, joka kysyy yhden rivillisen sanoja ja tulostaa montako "kissa"-sanaa oli rivillä.
Anna rivi>kissa istuu puussa kissa naukuu ja kissa kehrää
Rivillä oli 3 "kissa" sanaa.

Tehtävien maksimina pidetään yleensä 8/demo (prosentteja laskiessa). Jos tehtäviä on enemmän, ovat loput bonus tai GURU-demoja. Bonus/GURU-tehtävät on tarkoitettu erityisesti siihen, että sillä voi kerätä yli 105% tehdyistä tehtävistä. GURU-tehtävien tarkoitus on myös tarjota asiaa jo osaaville hieman haastavampia tehtäviä.
Kuitenkin kultakin demokerralta lasketaan max. 10 p. Eli vaikka merkitsisi nyt kaikki (=11), merkitään Kurkeen 10 tehtävää.


Vanhat vastaukset tai kavereiden vastaukset

Tehtävistä saattaa liikkua edellisten vuosien vastauksia ja jos niiden tai kavereiden vastauksien käyttämisestä jää kiinni, ovat rangaistukset lunttaamiseen verrattavia! Tärkeintä kurssilla on OPPIMINEN, ei demopisteiden kalastelu tai kopiointi. Kopiot saa jo demoissa valmiiksi painetussa muodossa.

Ryhmätyö on sallittua, mutta tämä ilmaistaan laittamalla aina tiedoksi - esimerkiksi ohjelman kommentteihin - kaikien ryhmään osallistuneiden nimet.

Pääteohjaukset

Tarkista pääteohjausten paikka ja aika aina KorpistaPääteohjaukset 1

A. Demojen siirtäminen webbiin

Lue ohjeet osoitteesta www.mit.jyu.fi/~vesal/kurssit/bin/DemoWWW.html

1.
Tehdään "leikkidemot". Kirjoita kolme tekstitiedostoa. Nimeä ne vaikka teht1.txt, teht2.txt ja teht3.txt ja kirjoita niiden sisällöksi tiedoston nimi.
2.
Nyt, siirrä ne nettiin näiden ohjeiden mukaisesti. Oletetaan että demojen numero on 15 ja että 1. tehtävästä saa 2 pistettä ja kahdesta muusta yhden pisteen (ja että olet mielestäsi tehnyt ne täysien pisteiden arvoisesti).
3.
Muista tarkistaa että kaikki toimii!

B. Työkirjan tehtävät

Ks.
Työkirja


WWW-sivut

Muista kurssin WWW-sivut:
http://www.mit.jyu.fi/~vesal/kurssit/ohjelmointi2002/