Ohjelmointi++ 2000, Työkirja

Esipuhe
1. Harjoitustyön ohjauspäiväkirja
2. Harjoitystyön teko-ohje
3. Pääteohjaus 1
4. Pääteohjaus 2
5. Pääteohjaus 3
6. Pääteohjaus 4

Työkirja .zip pakettina