Lukijalle

Tähän monisteeseen on kerätty Ohjelmointi-2001 kurssin harjoitustyöpäiväkirja sekä harjoitustyön teko-ohjeet @comment( pääteohjausten tehtävät sekä "C-Suomi -sanakirja").

Tämä ei ole mikään luentomoniste, vaan kokoelma papereita, joita tarvitaan Ohjelmointi-kurssilla. Paperit on kasattu yhdeksi monisteeksi, jotta ne olisivat helpompi pitää aina mukana. Lisäksi koko on saatu näin miellyttävämmäksi.

Tästä monisteesta lukijan edellytetään erityisesti lukevan harjoitustyön teko-ohjeet. Lisäksi tämän monisteen pääteohjaus-luvuissa käsitellään Turbo-C:tä (tai Borland C:tä) kun varsinaiset monisteet keskittyvät pelkästään standardi ANSI-C:hen. @comment(Lopun sanakirjassa on "suomennettuna" yleisimpiä Turbo-C:n virheilmoituksia ja ohjelmissa esiintyviä sanoja.)

Varsinainen luentomoniste on omana monisteenaan: Ohjelmointi++. Lisäksi tarvitaan vielä luentomonisteen esimerkki -moniste: Listaukset. Edelleen muistutetaan jonkin C- ja C++ -kieliä perusteellisesti käsittelevän kirjan hyödyllisyydestä.

Huomattakoon tästä monisteesta (niinkuin allekirjoittaneen monisteista yleensäkin), että sisällysluetteloa kannattaa käyttää ahkeraan muistilistana ja koko monisteen "pikaoppaana".

Palokassa 8.1.2001

FONT CHANCERYVesa LappalainenENDF