Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys

9. Kohti olio- ohjelmointia

Mitä tässä luvussa käsitellään?

* tietueet

* yksinkertaiset luokat

* olioiden perusteet

* olioterminologia

* koostaminen

* perintä

* polymorfismi

Syntaksi:

	luokan esittely: class cNimi : public cIsa, public cIsa { // 0-n x public cIsa 
	         private:               // päällä oletuksena
	           yksityiset_attribuutit       // vain itse näkee
	           yksityiset_metodit
	         protected: 
	           suojatut_attribuutit        // perilliset näkee
	           suojatut_metodit
	         public:
	           julkiset_attribuutit        // kaikki näkee
	           julkiset_metodit
	         };                  // HUOM! puolipiste
	attr       kuten muuttuja
	attrib.esitt.   tyyppi attr;
	metodin esitt.  kuten aliohjelman esittely
	metodin esitt. 
	luokan ulkop.   tyyppi cNimi::metodin_nimi(param_lista)
	viit.olion metod: olio.metodin_nimi(param,param)    // 0-n x param
	jos osoitin:   pOlio->metodin_nimi(param,param)
	yliluokan 
	metodiin viit.  yliluokka::metodin_nimi(param,param)
	muodostaja    cNimi(param_lista)    // voi olla monta eri param_listoilla
	hajoittaja    ~cNimi

Tähän lukuun on kasattu suuri osa olioihin liittyvää asiaa yhden esimerkin valossa. Esimerkin yksinkertaisuuden takia se ei anna joka tilanteessa täyttä hyötyä esitetyistä ominaisuuksista. Lisäksi asiaa voi olla yhdelle lukukerralla liikaa ja esimerkiksi perintä ja polymorfismi kannattaa ehkä jättää myöhemmälle lukukerralle.


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys