Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys

6. Esimerkkejä eri kielistä

Mitä tässä luvussa käsitellään?

* katsotaan mitä syntaktista eroa on eri ohjelmointikielillä yksinkertaisessa esimerkissä

Jossakin vaiheessa ohjelmoinnin opiskelua tullaan siihen, että ohjelma pitäisi toteuttaa jollakin olemassa olevalla ohjelmointikielellä (on tosin ohjelmointikursseja, joilla käytetään keksittyä ohjelmointikieltä).

Seuraavassa esitämme ohjelman jonka ainoa tehtävä on tulostaa teksti:

Terve! Olen ??- kielellä kirjoitettu ohjelma.

Itse ohjelman suunnittelu on tällä kertaa varsin triviaali ja tehtävä ei tarvitse varsinaista tarkennustakaan, kaikki on sanottu tehtävän määrityksessä. Siis valitaan vain käytetyn kielen tulostuslause.


Ylös Edellinen Seuraava Otsikkosivu Hakemisto Sisällys