omakuva Tommi Jantunen

Professori | Professor
Suomalainen viittomakieli | Finnish Sign Language
Kieli- ja viestintätieteiden laitos | Department of Language and Communication Studies
PL 35 (Seminaarinkatu 15, Athenaeum 337.1.1) | P.O. Box 35 (Seminaarinkatu 15, Athenaeum 337.1.1)
40014 Jyväskylän yliopisto | FI-40014 University of Jyväskylä
Puh. (040) 8053185 | Tel. +358 40 8053185
S-posti | E-mail: tommi.j.jantunen_AT_jyu.fiCurriculum Vitae
Selected publications
Research projects: PhD, 3BatS, CoBaSiL, ProGram, Corpus FinSL, Vari-CA
Opetus | TeachingSivustoa muokattu viimeksi 23. syyskuuta 2019 | Content last modified September 23, 2019