omakuva Tommi Jantunen

FT, dosentti (suomalainen viittomakieli) / PhD, Docent (Finnish Sign Language)
Akatemiatutkija / Academy Research Fellow
Kieli- ja viestintätieteiden laitos / Department of Language and Communication Studies
PL 35 (Seminaarinkatu 15, Fennicum, huone 201) / P.O. Box 35 (Seminaarinkatu 15, Fennicum, room 201)
40014 Jyväskylän yliopisto / FI-40014 University of Jyväskylä
Puh. (040) 8053185 / Tel. +358 40 8053185
S-posti / E-mail: tommi.j.jantunen_AT_jyu.fiCurriculum Vitae
Selected publications
Projects: PhD, 3BatS, CoBaSiL, ProGram
Opetus / TeachingSivustoa muokattu viimeksi 15. maaliskuuta 2018 / Content last modified March 15, 2018