Tommi Jantunen - Opetus


Ajankohtainen opetukseni

Uusi opetusmateriaalini on saatavilla ensisijaisesti Moodlesta. Ohjaukseen liittyvissä asioissa pyydän ottamaan yhteyttä sähköpostitse. Lisätietoa viittomakieleen liittyvästä opetuksesta, ks. viittomakielen keskuksen kotisivut.

Aikaisempien kielioppikurssieni opetusmateriaalia

Syventävät opinnot

  • SVKS1010, Viittomakielten fonetiikan ja fonologian tutkimus, 5 op [kevät 2018]
  • SVKS112, Viittomakielten syntaksin tutkimus, 5 op [kevät 2019]
Sivua muokattu viimeksi 20. joulukuuta 2019
[Pääsivu]