Kurssin tiedot

HUOMAA! Pääsiäismaanantaina 21.4 ei ole harjoituksia, vaan ko. harjoitukset pidetään tiistaina 22.4. luentoaikaan 10-12 salissa D202. Tiistaina 13.5. pidetään vielä kertausluento.

Luennot: ma & ti 10 – 12 salissa MaD202 (17.3. – 13.5.2014).

Harjoitukset: maanantaisin klo 8, 12 tai 14 (alkaen 24.3).

Ohjaukset: torstaisin 8 tai 12 salissa MaD381 (alkaen 20.3.)

Opettaja: Tero Kilpeläinen

Kurssin tiedot ja ilmoittautumiset Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=152593

Sisältö

Täydennetään yhden muuttujan reaalianalyysin teoriaa:

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Seuraavista opuksista voi olla apua:

Opetuskieli

Kurssin opetuskieli on suomi. Jos haluat suorittaa kurssin itsenäisesti englanniksi, ota yhteyttä opettajaan.

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssin suorittaminen loppukokeella

Kurssin voi suorittaa loppukokeella. Ensimmäinen loppukoe on 14.5.2014. Loppukokeeseen on ilmoittauduttava Korpissa. Laskuharjoitustehtäviä tekemällä saa kevään 2014 loppukokeisiin lisäpisteitä seuraavasti: jos harjoitustehtävistä on tehty vähintään

 35%, niin saa 2p 
 50%, niin saa 3p
 65%. niin saa 4p
 80%, niin saa 5p hyvitystä kyseiseen kevään 2014 loppukokeeseen.
Laskuharjoituksissa on myös kirjallisena palautettavia tehtäviä; nämä onnistuneesti suorittamalla voi saada 0-2 bonuspistettä kevään 2014 loppukokeeseen. Loppukokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä. Kurssin suorittamiseen loppukokeella vaaditaan yleensä 15 pistettä, joista vähintään 13 on saatava itse loppukokeesta (ja loput laskuharjoitushyvityksinä).

Työmäärä toteutustavoittain

Valtaosa kurssin työmäärästä muodostuu itsenäisestä opiskelusta (harjoitustehtävien ratkaiseminen, omatoiminen asioiden selvittäminen, jne.). Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää riittävän viikottaisen aikamäärän (16h/ vko) varaamista itsenäiseen opiskeluun.

Luennot              (7 x 4 h) = 28 h
Laskuharjoitukset         (7 x 2 h) = 14 h
Viikottainen itsenäinen opiskelu (7 x 10 h) = 70 h
Kokeeseen valmistautuminen     (14 h)  = 14 h
Koe                 (4h)  = 4 h
--------------------------------------------------
Yhteensä                   130 h 
1 op vastaa 26 h 40 min kokonaistyöskentelyä, joten 5 op on noin 133 h työtä.

Esitiedot

Kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää kurssien "Johdatus matematiikkaan" (MATP101), "Johdatus reaalifunktioihin" (MATP311) ja "Raja-arvot ja jatkuvuus" (MATP312) sisältöjen hallintaa.