TILA311: (2-4 op): Yleistetyt lineaariset mallit

Kurssi käsittelee yleistettyjen lineaaristen mallien erikoistapauksia tilanteissa, joissa vaste on jatkuva (tavallinen lineaarinen regressio), dikotominen (logistinen regressio) tai lukumäärävaste (Poisson-regressio). Kurssilla keskitytään näiden menetelmien ymmärtämiseen yksinkertaisten sovellusten kautta. Luentojen sijaan kurssilla harjoitellaan menetelmien käyttöä mallittamisessa, laskennassa ja grafiikassa yhdessä tehtävien R-harjoitusten avulla. Kurssin arvosana määräytyy harjoitustehtävien ja kahden harjoitustyön perusteella.

Tilastotieteen pääaineopiskelijoille kurssi on 4 op laajuinen. Muut opiskelijat voivat suorittaa joko koko kurssin (4 op), tai kurssin ensimmäisen osan (lineaarinen regressio) 2 op laajuisena. Kurssi antaa muiden alojen opiskelijoille hyvät valmiudet suorittaa kurssit Elinaikamallit (2 op) ja Sekamallit- ja pitkittäisaineistojen analyysi (2 op).

Kurssin luentomoniste ja luentokalvot jaetaan Kopassa.

Tilastotieteen pääaineopiskelijoilla esitiedoiksi vaaditaan kurssit Data ja mittaaminen, Datasta malliksi ja R-kurssi (tai vastaavat tiedot). Muilla opiskelijoilla esitiedoiksi riittävät Data ja mittaaminen tai tilastomenetelmien peruskurssi sekä valmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Kurssin suoritus koostuu harjoitustehtävistä ja kahdesta harjoitustyöstä.


Kirjallisuutta:

  • Aitkin, M., Francis, B., Hinde, J. and Ross, D. (2009). Statistical Modelling in R .
  • Dobson, A.J. (2002). An Introduction to generalized Linear Models. 2nd edition. Chapman & Hall.
  • Freedman, D.A. (2005). Statistical Models: theory and Practice. Cambridge University Press.
  • Gelman, A. and Hill, J. (2007). Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. Cambridge University Press

Aikataulu:

Luentoharjoitukset 10.9 alkaen ja demot 19.9 alkaen:
  • ma klo 14:15-16 salissa MaD205 tai MaD353 (demot)
  • ti klo 14:15-16 salissa MaD205 tai MaD353 (luentoharjoitukset)
  • ke klo 14:15-16 salissa MaD205 tai MaD353 (luentoharjoitukset)

Datoja