TILS210: ELINAIKAMALLIT (5op):

Kurssilla esitellään elinaika-aineiston peruskäsitteitä kuten välttöfunktio, vaarafunktio ja kumulatiivinen vaarafunktio. Näiden estimointia käsitellään luokittelemattomien, luokiteltujen ja sensuroitujen havaintojen tapauksissa. Välttöfunktioiden estimointiin ja vertailuun käytetään parametrittomia, semiparametrisia ja parametrisia menetelmiä (esim. elinaikataulukot, Kaplan-Maierin estimaatit, rank-testit, Coxin suhteellisen vaaran malli, parametriset mallit, jne.). Menetelmien käyttöä harjoitellaan SAS- ja R-ohjelmistojen avulla.


Kirjallisuutta:

  • Collett, D. (2003). Modelling Survival Data in Medical Research, Chapman and Hall, London.
  • Kalbfleisch, J.D. and Prentice, R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data, Wiley, New York.
  • Lee, E.T. (1992). Statistical Methods for Survival Data Analysis, Wiley, New York.