Sanna Mönkölä

Sanna
Tietotekniikka
(laskennalliset tieteet/tieteellinen laskenta)
PL 35 (AgC424.1)
40014 Jyväskylän yliopisto

Mathematical Information Technology
(computational sciences/scientific computing)
PO BOX 35 (AgC424.1)
FI-40014 University of Jyväskylä
Finland